تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۲۹
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۲۱۶- گزینه الف صحیح است؛

۲۱۷- گزینه ب صحیح است؛                 ۲۱۸- گزینه ج صحیح است؛                  ۲۱۹- گزینه د صحیح است؛

۲۲۰- گزینه الف صحیح است؛               ۲۲۱- گزینه بصحیح است؛                 ۲۲۲- گزینه الف صحیح است؛

۲۲۳- گزینه ب صحیح است؛                 ۲۲۴- گزینه د صحیح است؛                  ۲۲۵- گزینه د صحیح است؛

۲۲۶- گزینه ج صحیح است؛                  ۲۲۷- گزینه ب صحیح است؛                 ۲۲۸- گزینه ج صحیح است؛

۲۲۹- گزینه الف صحیح است؛               ۲۳۰- گزینه ب صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 6 ؟