تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۰۲
۹۴ سه شنبه ۰۴ فروردین

۱۴۱- گزینه د صحیح است؛                   ۱۴۲- گزینه د صحیح است؛                  ۱۴۳- گزینه د صحیح است؛

۱۴۴- گزینه الفصحیح است؛               ۱۴۵- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۴۶- گزینه دصحیح است؛     

۱۴۷- گزینه د صحیح است؛                  ۱۴۸- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۴۹- گزینه ب صحیح است؛    

۱۵۰- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۵۱- گزینه د صحیح است؛                  ۱۵۲- گزینه ب صحیح است؛    

۱۵۳- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۵۴- گزینه الف صحیح است؛               ۱۵۵- گزینه الف صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 10 ؟