تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۲۵
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

 ۱۰۶- گزینه “ج” صحیح است؛ دین مشمول مرور زمان یکی از مثالهای تعهدات طبیعی می باشد که مسقط حق (دین) نیست ولی مسقط دعوی می باشد.

۱۰۷- گزینه “ج” صحیح است؛ اگر مدیون در مقام وفای به عهد مال غیر را تأدیه نماید وفای به عهد صورت نگرفته و سؤال پیش می آید که آیا می تواند آن مال را پس بگیرد یا خیر؟ جواب خیر می باشد مگر اینکه مدیون ۳ چیز را ثابت نماید: ۱٫ ثابت کند، مال، مال غیر است. ۲٫ ثابت کند مال با مجوز در دستش بوده ۳٫ ثابت کند از سوی مالک اذن در تأدیه نداشته که در این صورت می تواند آن مال را استرداد نماید.

۱۰۸- گزینه الف صحیح است؛ در ابراء نه اهلیت مدیون شرط است و نه انشای او زیرا ابراء ایقاع است و به اراده طلبکار حاصل می گردد.

۱۰۹- گزینه الف صحیح است؛ابراء از ایقاعات تبعی است و تابع دین است. عقود تبعی نیز عبارتند از ضمان حواله کفالت رهن

۱۱۰- گزینه د صحیح است؛ برای تحقق تهاتر یک رکن اصلی لازم است با ۳ شرط: رکن (مقتضی) تهاتر عبارتست از تقابل دو دین و شروط آن عبارتند از ۱٫ وحدت موضوع یا جنس دو دین ۲٫ وحدت زمان تأدیه دو دین و ۳٫ وحدت مکان تأدیه دو دین

۱۱۱- گزینه “ب” صحیح است؛ ما ۳ نوع تهاتر داریم که هر ۳ نوع قهری است: ۱٫ تهاتر قراردادی ۲٫ تهاتر ایقاعی ۳٫ تهاتر قضایی که تهاتر قضایی جایی است که یکی از دو دین یا هر دو دین محل نزاع است و وقتی دادگاه دین را احراز می کند حکم می دهد به وقوع تهاتر و رأی دادگاه اعلامی است نه تأسیسی. دکتر شهیدی این نوع تهاتر را تهاتر قضایی نمی داند و آن را اعلام قضایی تهاتر قهری می داند.

۱۱۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۱۳- گزینه “ج” صحیح است؛ هبه دین (ماده ۸۰۶) یکی از راههای تحقق مالکیت ما فی الذمه است و نیاز به قبول مدیون دارد. هبه عقدی است جایز ولی در هبه دین به مدیون چون دین از بین رفته لازم است.

۱۱۴- گزینه “ب” صحیح است؛ دادن چیزی به دیگری اماره وجود دین به او است و پرداخت کننده باید دلیل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد کند البته برخی نیز عقیده دارند اصل بر برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگرنه محکوم به رد چیزی است که گرفته.

۱۱۵- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۲۶۴، ۶ سبب برای سقوط تعهد آورده که حقوقدانان معتقدند ۲ سبب واقعاً سبب سقوط تعهد نیست یکی وفای به عهد است که سبب اجرای تعهد است نه سقوط تعهد و دیگری اقاله است که سبب انحلال عقد است نه سقوط تعهد.

۱۱۶- گزینه د صحیح است؛ در تعهد طبیعی مدیون دین دارد ولی التزام به تأدیه ندارد و طلبکار نیز طلب دارد ولی حق مطالبه ندارد.

۱۱۷- گزینه “ب” صحیح است؛ فقط طرفین عقد می توانند عقد را اقاله کنند و اقاله همانند اختیار طلاق به ارث نمی رسد.

۱۱۸- گزینه “د” صحیح است؛ با توجه به مجموع مقررات قانون مدنی ایران می توان سبب های زیر را نیز به اسباب ۶گانه مذکور در ماده ۲۶۴ ق.م. اضافه کرد: ۱٫ فسخ ۲٫ تلف مورد تعهد ۳٫ مرور زمان. گزینه “د” نیز در حقوق فرانسه از اسباب سقوط تعهد محسوب می شود. (دکتر مهدی شهیدی، سقوط تعهدات شماره۱)

۱۱۹- گزینه “ج” صحیح است؛ تبدیل تعهد ۲ اثر دارد: ۱٫ سقوط تعهد سابق ۲٫ ایجاد تعهد جدید

۱۲۰- گزینه “الف” صحیح است؛ ابراء در مسأله فوق مشابه انتقال طلب به مدیون و در حکم ایفای تعهد است و پس از انحلال منشأ دین ابراءکننده باید معادل آنچه ابراء کرده است را به مدیون برگرداند.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 2 ؟