تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۰۱
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۵۱- گزینه الف صحیح است؛ دکترین توبار که به دکترین مشروعیت معروف است، ناظر بر عدم شناسایی حکومتهایی است که با توسل به زور و کودتا و بر خلاف خواست عمومی مردم بر سر کار می آیند. این نظریه مورد اقبال عمومی در حقوق بین الملل قرار نگرفت.

۵۲- گزینه ب صحیح است؛ ویژگی حاکمیت عبارتند از انحصاری، مؤثر، مشروع بودن، منتهی مشروعیت حاکمیت بواسطه حقوق بین الملل نوین وارد حقوق بین الملل گردید، با این توضیح که تعریف کلاسیک و سنتی حاکمیت مربوط است به انحصاری و مؤثر بودن که در گزینه “ب” آمده است.

۵۳- گزینه الف صحیح است؛ دکترین لوح سفید یا لوح مطهر (پاک) راجع به بحث جانشینی دولتهایی است که از استعمار رهایی یافته و به اصطلاح دولت تازه استقلال یافته هستند، در این خصوص اصل بر عدم انتقال تعهدات یا جانشینی این دولتها به جانشینی دولت پیشین (دولت استعمارگر) است مگر آنکه دولت تازه استقلال یافته رضایت خود به التزام راجع به این معاهدات اعلام نماید.

۵۴- گزینه الفصحیح است؛

۵۵- گزینه د صحیح است؛ شناسایی یک عمل اختیاری سیاسی دارای آثار حقوقی است که هر کشوری با لحاظ قرار دادن منافع ملی خود بطور اعلامیه یکجانبه دولت یا کشور جدیدی را به رسمیت می شناسد، این شناسایی به منزله تأسیس یک حکومت یا کشور جدید نیست، بلکه اعلام موجودیت یا شخصیت حقوق بین الملل یک پدیده جدید (حکومت یا کشور) است.

۵۶- گزینه ج صحیح است؛ هرگاه بین دو کشور در قلل و ارتفاعات دریاچه وجود داشته باشد، خط مقسم آب مرز طبیعی بین دو کشور است.

۵۷- گزینه ب صحیح است؛

۵۸- گزینه ب صحیح است؛

۵۹- گزینه الف صحیح است؛

۶۰- گزینه الف صحیح است؛

۶۱- گزینه دصحیح است؛

۶۲- گزینه ب صحیح است؛ استیمسون وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده در جنگ جهانی دوم، نظریه ای را بر مبنای عدم شناسایی دولتها یا کشورهای دست نشانده ارائه داد که مربوط به تأسیس کشور جدید توسط ژاپن در جزیره منچوری چین، به نام مانچوکئو بود.

۶۳- گزینه ج صحیح است؛

۶۴- گزینه د صحیح است؛ برای ممانعت از بی تابعیتی، تابعیت دولت جانشین بر اتباع کشور پیشین تحمیل می شود.

۶۵- گزینه ب صحیح است؛

۶۶- گزینه ب صحیح است؛

۶۷- گزینه ج صحیح است؛

۶۸- گزینه د صحیح است؛

۶۹- گزینه ج صحیح است؛ مطابق کمیسیون حقوق بشر اروپایی افراد می توانند در زمینه نقض حقوق بشری علیه دولت متبوع و یا هر دولت اروپایی طرح دعوی نماید.

۷۰- گزینه الف صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 3 ؟