تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۵۴
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۲۱۶- گزینه ب صحیح است؛ ساوینی با مطرح نمودن مقوله جامعه مشترک حقوق بر این باور است که در صورت بروز تعارض قوانین (تعارض بین قانون کشور متبوع قاضی با قانون کشور دیگر) قاضی نباید جزماً به قانون متبوع خود رجوع نماید، بلکه باید نوع مسأله متنازع فیه را مشخص کند و سپس بر حسب طبیعت آن، قانونی که مناسبتر است را انتخاب و اجرا نماید.

۲۱۷- گزینه د صحیح است؛ مکتب قدیم ایتالیا یا مکتب شارحان ۳ دستاورد مهم دارد: تفکیک بین قوانین و مسائل شکلی (تشریفات مربوط به آیین دادرسی) و قوانین مسائل ماهوی، تبعیت جرایم از قانون محل وقوع جرم، تفکیک بین قوانین مناسب که قابل اجرا در قلمرو دیگر است و قوانین منفرد و نامناسب که قابلیت اجرا.

۲۱۸- گزینه ب صحیح است؛                                        

۲۱۹- گزینه الفصحیح است؛

۲۲۰- گزینه ب صحیح است؛                                        

۲۲۱- گزینه ب صحیح است؛

۲۲۲- گزینه ب صحیح است؛در حل تعارض قوانین از دو روش استفاده می شود یکی روش اصولی یا جزمی یا خاص الشمول که مبتنی بر روش سیاسی است و زمانی بکار می آید که مقوله حاکمیت یا منافع ملی کشورها است، از جمله مسأله صلاحیت دادگاهها، دیگری روش حقوقی یا تحلیلی یا عام الشمول که مبتنی بر روش حقوقی است و زمانی بکار می آید که مقوله منافع اشخاص مطرح است که در آنجا بحث انتخاب قانون مناسب (انتخاب انسب) .

۲۲۳- گزینه ج صحیح است؛                                         

۲۲۴- گزینه الف صحیح است؛

۲۲۵- گزینه د صحیح است؛ همانطوریکه اشاره گردید، روش حقوقی یا انتخاب انسب در جایی اعمال می شود که منافع اشخاص ملاک است، در قراردادها این منافع ملحوظ است.

۲۲۶- گزینه جصحیح است؛ تقارن صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی، یعنی حل تعارض قوانین مقدم بر حل تعارض دادگاهها است یا به عبارتی حل تعارض قوانین در حل تعارض دادگاهها مؤثر است اما در حقوق بین الملل خصوصی این حل تعارض دادگاهها صلاحیت عام است که در حل تعارض قوانین تأثیرگذار است لذا حل آن مقدم است.

۲۲۷- گزینه د صحیح است؛

۲۲۸- گزینه ب صحیح است؛ در آیین دادرسی دعاوی حقوق بین الملل خصوصی از دو قاعده صحبت می شود، یکی قاعده حل تعارض قوانین که کارش حل و فصل دعوی یا قاطع دعوی نیست بلکه کارش تعیین قانون حاکم بر دعوی است و دیگری قاعده ذاتی یا مادی یا اساسی است که کارش حل و فصل دعوی یا قاطع دعوی است.

۲۲۹- گزینه ب صحیح است؛                                        

۲۳۰- گزینه ج صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 7 ؟