تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲ فروردین ۹۴ ساعت ۰۷:۳۶
۹۴ دوشنبه ۰۳ فروردین

۱۴۱۱۴۱- گزینه د صحیح است؛              ۱۴۲- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۴۳- گزینه د صحیح است؛

۱۴۴- گزینه جصحیح است؛                  ۱۴۵- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۴۶- گزینه ج صحیح است؛

۱۴۷- گزینه الف صحیح است؛                ۱۴۸- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۴۹- گزینه الف صحیح است؛

۱۵۰- گزینه الف صحیح است؛                ۱۵۱- گزینه دصحیح است؛                  ۱۵۲- گزینه ج صحیح است؛

۱۵۳- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۵۴- گزینه د صحیح است؛                  ۱۵۵- گزینه الف صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 8 ؟