تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۰۹:۵۳
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۳۱- گزینه “د” صحیح است؛

۳۲- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۳۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۳- گزینه “د” صحیح است؛

۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۵۰ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۵- گزینه “د” صحیح است؛

۳۶- گزینه “ب” صحیح است؛

۳۷- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۶۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۶۸ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۹- گزینه “ب” صحیح است؛

۴۰- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۵۱ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۱- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۱۷۳ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۲- گزینه “الف” صحیح است؛

۴۳- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۵۷ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۴- گزینه “ج” صحیح است؛

۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۴۹ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۶- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۲۷ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۷- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۴۰ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۴۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۹- گزینه “ب” صحیح است؛

۵۰- گزینه “ج” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 1 ؟