تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱ فروردین ۹۴ ساعت ۱۱:۲۹
۹۴ یکشنبه ۰۲ فروردین

۲۳۱- گزینه “ب” صحیح است؛                 ۲۳۲- گزینه “د” صحیح است؛                  ۲۳۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛                  ۲۳۵- گزینه “د” صحیح است؛                  ۲۳۶- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۳۷- گزینه “ب” صحیح است؛                 ۲۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛                 ۲۳۹- گزینه ب “ صحیح است؛

۲۴۰- گزینه “ج” صحیح است؛                  ۲۴۱- گزینه “ج” صحیح است؛                  ۲۴۲- گزینه “د” صحیح است؛

۲۴۳- گزینه “ج” صحیح است؛                  ۲۴۴- گزینه “ب” صحیح است؛                 ۲۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 8 ؟