تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ سه شنبه ۲۶ اسفند

به نام خدا

 

 

پیرو سوالات مکرر داوطلبان آزمون سردفتری ۹۴ مبنی بر اعلام ضرایب آزمون، اعلام می گردد:

در این خصوص سازمان ثبت اظهار نظری نکرده است لیکن جهت آگاهی داوطلبان محترم باید گفت: در آزمون سردفتری اسناد رسمی با توجه به کیفیت مشابه شرکت کنندگان در دروس حقوق مدنی، تجارت و جزا، آنچه باعث برتری و پیشی گرفتن رقبا از یکدیگر خواهد شد، دروس حقوق ثبت و قوانین و مقررات دفاتر اسناد رسمی است که در قبولی و رتبه بندی داوطلبان بسیار حائز اهمیت می باشد.

موفق باشید

       محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

    ۲۶ /۱۲ /۹۳

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 8 ؟