تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۳ ساعت ۰۵:۱۷
۹۳ دوشنبه ۲۵ اسفند

۸۱- گزینه الف صحیح است. در این نظریه اصطلاحاً گفته می شود که حقوق تجارت حقوق اعمال و معاملات تجاری است.

۸۲- گزینه ج صحیح است. منظور از معاملات برواتی، اعمال حقوقی است که روی برات صورت می گیرد.

۸۳- گزینه ب صحیح است.

۸۴- گزینه ب صحیح است. زیرا در سفته صادرکننده دستوری را به شخص دیگر نمی دهد و در چک نیز دستور از سوی صادرکننده به

دیگری داده می شود که مبلغی را نه از خود بلکه از حساب صادرکننده به دارنده بپردازد.

۸۵- گزینه د صحیح است. اوراق سهم یا اوراق سهم الشرکه سند مثبت سهم فرد در شرکت هستند.

۸۶- گزینه ب صحیح است. از آنجا که انجام این عمل در پشت (ظهر) سند تجاری صورت می گیرد به این شخص در اصطلاح ظهرنویس گویند.

۸۷- گزینه د صحیح است.

۸۸- گزینه الف صحیح است. سفته سفید امضاء یعنی سفته ای که غیر از امضای صادرکننده مندرجات دیگری ندارد و با سفته عندالمطالبه متفاوت است.

۸۹- گزینه ب صحیح است.

۹۰- گزینه الف صحیح است. بموجب مقررات ماده ۲ قانون تجارت، دلالی عمل تجاری می باشد.

۹۱- گزینه ج صحیح است. از جمله امتیازاتی که برای این سهام می توان در نظر گرفت مثل اینکه سود بیشتری به آن تعلق گیرد یا حق رأی بیشتری داشته باشد.

۹۲- گزینه ب صحیح است. دارنده ورقه قرضه با ورقه سهام این تفاوت اصلی را دارد که دارنده سهام شریک شرکت بوده اما دارنده ورقه قرضه شریک شرکت محسوب نمی گردد.

۹۳- گزینه د صحیح است. این سهام با نام بوده و در دوره مدیریت مدیران قابل نقل و انتقال نیست.

۹۴- گزینه ب صحیح است. به استناد ماده ۲۳۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۹۵- گزینه ج صحیح است. به استناد ماده ۱۶۲ قانون تجارت

۹۶- گزینه ب صحیح است.

۹۷- گزینه د صحیح است.

۹۸- گزینه ج صحیح است. در این حالت طبق ماده ۲۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی طلبکاران ظرف ۱۰ روز می توانند تقاضای انجام تصفیه عادی نموده و هزینه آن را هم بپردازند.

۹۹- گزینه الف صحیح است. طلب موقتاً قبول شده طلبی است که اداره تصفیه آن را قبول نموده اما یک یا چند نفر از طلبکارها به آن اعتراض نموده اند.

۱۰۰- گزینه ب صحیح است. تاریخ توقف می تواند مدتها قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعیین گردد؛ دوران مشکوک نیز فاصله تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی می باشد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 1 ؟