تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۳ ساعت ۰۵:۱۶
۹۳ دوشنبه ۲۵ اسفند

۸۱- در حقوق ایران، حقوق تجارت، حقوق معاملات تجاری است یعنی قانون مجموعه ای از اعمال را تعریف و آنها را تجاری تلقی می نماید، این امر نظریه ……………………. نام دارد.

الف) موضوعی                               ب) شخصی                                  ج) مختلط                                    د) هیچکدام.

۸۲- منظور از معاملات برواتی کدام یک از اعمال ذیل است؟

الف) صدور برات                                                                          ب) صدور، ظهرنویسی و ضمانت برات

ج) صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی برات                                          د) صدور، ظهرنویسی، ضمانت برات، چک و سفته

۸۳- به مجموعه مقرراتی که برای طرز اداره و کار یک شخصیت حقوقی تنظیم و به کار می رود ………………… گویند.

الف) آیین نامه                              ب) اساسنامه                                ج) شرکت نامه                             د) ترازنامه

۸۴- در سند تجاری ……………….. شخص صادرکننده به شخص دیگری اعلام می نماید که مبلغی را از خود به شخص دارنده سند بپردازد.

الف) سفته                                    ب) برات                                                ج) چک و برات                            د) چک و سفته

۸۵- به قسمتی از سرمایه یک شرکت تجاری که معرف میزان مالکیت و مشارکت و تعهدات یک شخص در آن شرکت است ………………. گویند.   

الف) ورقه سهم                             ب) ورقه سهم الشرکه                     ج) تعهد سهم                                د) سهم

۸۶- به شخص دارنده سند تجاری در زمانی که با امضای خود دستور یا اذن پرداخت وجه سند به شخص دیگری را می دهد …………………….. گویند.

الف) ضامن                                  ب) ظهرنویس                               ج) دارنده با حسن نیت                   د) ضامن ظهرنویس

۸۷- در اصطلاح قانون تجارت به عمل شخص محالٌ علیه هنگامی که از قبول برات امتناع می نماید …………………….. گویند.

الف) امتناع از قبول یا نکول                           ب) واخواست                   ج) پروتست                                 د) نکول

۸۸- به سفته ای که در زمان ارائه باید پرداخت شود …………………… گویند.

الف) عندالمطالبه                            ب) به وعده از رویت                                  ج) سفیدامضاء                               د) باوعده

۸۹- براتی که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌کند برات ………………………… نام دارد.

الف) سازشی                                 ب) رجوعی                                              ج) ثانی                                       د) اعتباری

۹۰- کدام شخص در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند؟

الف) دلال                                    ب) حق العمل کار                          ج) عامل                          د) قائم مقام تجاری

۹۱- به سهامی که برای آن امتیازاتی بیش از دیگر سهام در نظر گرفته شده سهم ………………… گویند.

الف) انتفاعی                                 ب) مؤسس                                  ج) ممتاز                         د) بی نام

۹۲- کدام سند ذیل، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام با بهره معین است که تمام یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد؟

الف) اوراق مشارکت                       ب) اوراق قرضه                            ج) سهام با نام                  د) سهام بی نام

۹۳- در اصطلاح به سهامی که جهت تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران به شرکت وارد آید در نظر گرفته می شود؟

الف) سهام مؤسس                         ب) سهام ممتاز                             ج) سهام تضمینی                                       د) سهام وثیقه

۹۴- به درآمد حاصل در یک سال مالی شرکت سهامی پس از کسر کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها چه می گویند؟

الف) سود ناخالص                          ب) سود خالص                             ج) سود قابل تقسیم                                    د) اندوخته قانونی

۹۵- در تعریف کدام شرکت آمده است که برای امور تجارتی و بین حداقل یک شریک ضامن به همراه چند شریک سهامی تشکیل      می گردد؟                          

الف) با مسئولیت محدود                              ب) نسبی                         ج) مختلط سهامی                           د) مختلط غیرسهامی

۹۶- به حالتی که تاجر ورشکسته پس از پرداخت کلیه دیون خود با متفرعات و مخارج تعلق گرفته به آن تحصیل می نماید ………… گویند.

الف) اعاده اعتبار قانونی                   ب) اعاده اعتبار حقی                       ج) ختم عملیات تصفیه                     د) انجام قرارداد ارفاقی

۹۷- کدام یک از اعمال تجاری ذیل مطابق آیین خاص و به منظور فروش اموال دیگران صورت می گیرد؟

الف) دلالی                                   ب) حق العمل کاری                       ج) عاملی                                     د) حراجی

۹۸- اگر به نظر اداره تصفیه حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره مزبور اقدام به نوعی از عملیات تصفیه می نماید، این نوع از عملیات تصفیه چه نام دارد؟

الف) تصفیه عادی                          ب) تصفیه اضطراری                       ج) تصفیه اختصاری             د) تصفیه فوق العاده

۹۹- به طلبی که اداره تصفیه آن را قبول نموده باشد و طلبکاران دیگر به آن اعتراض ننموده باشند طلب ………………… گویند.

الف) تصدیق شده                           ب) موقتاً قبول شده                        ج) رسمی                                                د) دارای رهینه

۱۰۰- به تاریخی که تاجر ناتوان از ادای دیون پولی خود می گردد ……………………. گویند.

الف) تاریخ صدور حکم ورشکستگی                        ب) تاریخ توقف                      ج) دوران مشکوک                         د) هر سه مورد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 8 ؟

  • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵

    با سلام
    در درس تجارت نیاز به تلاش بیشتری دارید.

  • Ali درتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵

    یکم فراموش کردم…حدود۳۰درصدزذم…
    ازاذرتاحالاهنوزچیزی نخوندم.واقعیتش بیزارشدم/پارسال خیلی خوب خونده بودم ولی…