تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ شنبه ۲۳ اسفند

به نام خدا

 

به اطلاع داوطلبان آزمون های حقوقی ۹۴ می رساند، فیلم«بایسته های آزمون های حقوقی» از روز یکشنبه ۲۴ /۱۲ /۹۳ در سایت طرح نوین نمایش داده خواهد شد. محتوای فیلم اختصاص دارد به عناوینی چون«هدف گذاری، برنامه ریزی، تهیه مقدمات و امکانات و …». آگاهی و اطلاع از مباحث مذکور در این فیلم و تلاش در اجرای مطلوب آن ها، نقش موثری در موفقیت داوطلبان در آزمون های مختلف حقوقی خواهد داشت.

                                                                                                                                         موفق باشید

                                             محمد فرجی

                               مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

                                                          ۲۳ /۱۲ /۹۳

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 6 ؟