تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ دوشنبه ۱۸ اسفند

به نام خدا

 

به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون های حقوقی می رساند، آموزش سلسله نکات مهم حقوقی از روز دوشنبه ۱۸/ ۱۲/ ۹۳ به مدت ۱۰ روز در سایت طرح نوین تقدیم خواهد شد. در این دوره ی آموزشی در مجموع ۶۵۰ نکته مهم از دروس حقوق مدنی، تجارت، جزا، اصول فقه، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی تقدیم خواهد شد. لازم به ذکر است، این نکات از «بسته ی جمع بندی وکالت» موسسه طرح نوین اندیشه انتخاب شده است.

                                                                                                                                    موفق باشید

                                                                                                                                      محمد فرجی

مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

                                                                                                                                     ۱۸ /۱۲/ ۹۳

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 10 ؟