تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ چهارشنبه ۱۳ اسفند

 

فلسفه کیفری:

همانطور که در شماره ۲۰ فرهنگ اصطلاحات جزایی گفته شد، فلسفه کیفری یکی از شاخه های علوم جنایی بینابین است. فلسفه کیفری در معنای ساده، علم مطالعه حکمت تشریع پاسخ های کیفری است. فلسفه کیفری یا فلسفه مجازات، رشته ای است که به مطالعه چرایی و چیستی مجازات و توجیه واکنش های کیفری می پردازد. در نگاه و رویکرد جدید فیلسوفان کیفری علاوه بر مطالعه زمینه های نخستین آموزه های کیفری مثل مکاتب حاکم بر علوم جنایی به طور کلی علوم جنایی حقوقی و تجربی را از زاویه فلسفی مورد مطالعه قرار می دهند تا از این طریق کارایی حقوق جنایی و دیگر شاخه های علوم جنایی مورد ارزیابی قرار گیرد.

از شماره بعدی فرهنگ اصطلاحات جزایی، اصطلاحات مربوط به شاخه حقوق جزای عمومی (علوم جنایی حقوقی اصلی ماهوی) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

                                                                                                   علیرضا نوبهاری طهرانی

                                                                                     وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز

                                                                 دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 8 ؟