کارگاه
آخرين بروزرساني :۱۷ آذر ۹۴ ساعت ۱۲:۳۲
۹۳ سه شنبه ۰۵ اسفند

 

سیاست جنایی:

همانطور که در فرهنگ اصطلاحات جزایی شماره قبل گفته شد، سیاست جنایی یکی از شاخه های علوم جنایی بینابین است. سیاست جنایی در واقع مجموعه روش ها، الگوها و سیاست هایی است که یک جامعه با استفاده از آنها، واکنش در برابر پدیده مجرمانه را تدوین می کند. بدین ترتیب سیاست جنایی مطالعه اقدام ها و تدابیر متنوعی است که دولت و جامعه مدنی برای پیشگیری از جرم و انحراف و حمایت از مجنی علیه های مستقیم و غیر مستقیم پیش بینی می کنند.

در اینجا مفید خواهد بود که متذکر شویم، مفهوم سیاست جنایی اعم از مفهوم سیاست کیفری است به این معنی که در سیاست جنایی نوع واکنش در برابر پدیده مجرمانه اغلب توام با رویکردی پیش گیرانه است و راهکارها همیشه کیفری نبوده و راهکارهای جامعوی نیز برای پیش گیری از انحراف و به خصوص جرم ارایه  می شود و مجری این سیاست ها اغلب یک دولت و حاکمیت به طور کلی است. در صورتی که سیاست کیفری جزیی از این سیاست جنایی کلی نگر بوده که صرفا در نحوه و سازوکار استفاده ازکیفر برای مبارزه با پدیده مجرمانه تدابیری را می اندیشد و مجری آن اغلب قوه قضاییه خواهد بود.

در خصوص اصطلاحات مربوط به سیاست جنایی در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت.

 

                                                                                             علیرضا نوبهاری طهرانی

                                                                                 وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز

                                                                 دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران