تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ سه شنبه ۰۵ اسفند

عموم داوطلبان آزمون های حقوقی ، جهت کسب آمادگی نسبی برای قبولی در گام اول لازم است ،بر قوانین و مقررات حاکم مسلط شوند. لذا تاکید می شود، جهت مدیریت زمان خود ، طبق برنامه ی آزمون های آزمایشی وکالت موسسه طرح نوین اندیشه ، قوانین و مقررات اعلام شده مطالعه شودبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 8 ؟