تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ دوشنبه ۰۴ اسفند

به نام خدا

از تاریخ ۲۰ / ۱۲/ ۹۳ ، مشاوره و پشتیبانی آزمون های آزمایشی در پروفایل داوطلبی ، فعال خواهد شد. بدین ترتیب شرکت کنندگان محترم می توانند، براساس ((دفتر برنامه ریزی )) برنامه ی مطالعاتی خود را تنظیم نموده و سوالات و اشکالات علمی خود را نیز طرح نمایند.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 10 ؟