تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۲:۲۱
۹۳ پنج شنبه ۳۰ بهمن

به نام خدا

 

باتوجه به اعلام ریاست محترم سازمان ثبت و اسنادو املاک کشور، جناب آقای دکترتویسرکانی، دغدغه و نگرانی عموم داوطلبان آزمون های وکالت و سردفتری ، مدیریت مطالعاتی درآزمون ها می باشد.بنابراین به این عزیزان پیشنهاد می گردد، اگر متقاضی شرکت درهردوآزمون هستند:

۱- مطالعه ی منابع آزمون وکالت، اولویت اول و مهم آنها باشد.

۲- پس از انتشار آگهی ثبت نام آزمون سردفتری و اطمینان از تاریخ برگزاری آن ، مطالعه ی درس حقوق ثبت اسنادو املاک را دردستورکار خود قرار بدهند.

توجه: جهت صرفه جویی و مدیریت صحیح زمان ، مطالعه ی ((کتاب جامع حقوق ثبت )) موسسه طرح نوین اندیشه پیشنهاد می گردد. ۱۰۰ ساعت مطالعه ی مفید این کتاب برای تسلط و پاسخگویی مناسب به سوالات این درس کافی خواهد بود.

۳- سه هفته قبل از آزمون اصلی نیز می توان دروس فارسی و عربی را تاحد نیاز مطالعه نمود.

بنابراین ، داوطلبان محترم:

۱- اگر قصد شرکت درهردو آزمون رادارند، می توانند از روش مطالعاتی فوق استفاده کنند.

۲- اگر فقط قصدشرکت در((آزمون وکالت)) رادارند می توانند طبق برنامه آزمون های آزمایشی وکالت ۹۴ موسسه طرح نوین اندیشه و منابع مطالعاتی مندرج درسایت مطالعه نمایند.

۳- اگرفقط قصدشرکت در((آزمون سردفتری)) رادارند، تا اعلام رسمی زمان برگزاری آزمون:

الف. دروس حقوق مدنی ، حقوق جزا و حقوق تجارت راطبق برنامه ی آزمون های آزمایشی وکالت ۹۴ موسسه طرح نوین اندیشه (۴روز درهفته) مطالعه کنند.

ب. درس حقوق ثبت را طبق کتاب جامع حقوق ثبت موسسه طرح نوین اندیشه (یک روز درهفته) مطالعه کنند.

ح. دروس فارسی (با تاکید برترجمه و لغات)و عربی (با تاکیدبر دستورزبان و لغات) رادرحد کنکور علوم انسانی (هرکدام نیم روز درهفته) مطالعه نمایند.

توجه: ۱منابع آزمون سردفتری اسنادرسمی درسایت طرح نوین موجود است.

۲- براساس تاریخ برگزاری آزمون سردفتری ، آزمون های آزمایشی مربوطه نیزاعلام و برگزار خواهد شد.

 

                                                                                                                                            موفق باشید

                                                                                                                                            محمد فرجی

                                                                                                                     مدیر مؤسسه فرهنگی طرح نوین

                                                                                                                                         ۳۰ /۱۱/ ۹۳

 

                                                                                                                                               

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 5 ؟