تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۷ آذر ۹۴ ساعت ۱۲:۴۰
۹۳ سه شنبه ۲۸ بهمن

 

علوم جنایی بینابین
همانطور که در شماره ۱ فرهنگ اصطلاحات جزایی گفته شد، علوم جنایی بینابین یکی از شاخه های علوم جنایی است. علوم جنایی بینابین در واقع آن شاخه از علوم جنایی است که پدیده مجرمانه را با نگاهی سیاسی و فلسفی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. این شاخه به این دلیل بینابین نامیده می شود که از یک طرف در روش مطالعاتی و زیر شاخه های موجود، موضوع مطالعاتی خود را که همان پدیده مجرمانه باشد از علوم جنایی حقوقی اخذ می کند و از سوی دیگر برای تحلیل این پدیده علاوه بر یافته ها و ابزارهای حقوقی از ابزارهای پیرا حقوقی یا همان علوم جنایی تجربی نیز بهره می گیرد. علوم جنایی بینابین به دو شاخه اصلی تقسیم می شودند که عبارتند از: ساسیت جنایی و فلسفه کیفری.

 

علیرضا نوبهاری طهرانی
وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز
دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 10 ؟