تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۸ آذر ۹۴ ساعت ۰۶:۱۳
۹۳ شنبه ۲۵ بهمن

همانطور که در فرهنگ اصطلاحات جزایی شماره ۱۶ گفته شد، جامعه شناسی کیفری یکی از شاخه های علوم جنایی تجربی تحلیلی یا تفسیری است. در بحث از جامعه شناسی کیفری از لحاظ اجتماعی نظام و نهادهای نظام عدالت کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع جامعه شناسی کیفری که به آن جامعه شناسی مجازات نیز گفته می شود شاخه ای از علوم جنایی تجربی تحلیلی است که با رویکردی جامعه شناختی نظام مجازات ها و دیدگاه مردم جامعه از آن را مورد مطالعه قرار می دهد. به عبارت دیگر، این شاخه به دنبال بررسی شرایط جامعه شناختی پیدایش، گسترش و چگونگی پذیرش تقنینی شکل های گوناگون واکنش اجتماعی علیه بزهکاری و آثار جامعه شناختی آن ها است. پس در واقع جامعه شناسی کیفری وضعیت مجازت ها و نهاد های نظام عدالت کیفری در میان افکار عمومی را بررسی می کند تا از این راه، کارآمدی اجتماعی این نهاد ها و واکنش های اجتماعی را مورد ارزیابی قرار دهد.

در همینجا باید متذکر شد که اصطلاح جامعه شناسی کیفری متفاوت از اصطلاح جامعه شناسی جنایی می باشد. بدین معنی که همانطور که در بالا گفته شد جامعه شناسی کیفری یکی از شاخه های علوم جنایی تجربی تحلیلی است که از لحاظ اجتماعی نظام و نهادهای نظام عدالت کیفری را بررسی می کند و نگاهی علت شناسانه ندارد در حالی که جامعه شناسی جنایی همانطور که در فرهنگ اصطلاحات جزایی شماره ۱۷ گفته شد یکی از شاخه های جرم شناسی نظری خرد است و به دنبال علت شناسی و تاثیر عوامل اجتماعی در وقوع جرم است که اولین بار توسط انریکو فری ایتالیایی مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا نوبهاری طهرانی
وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز
دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 4 ؟