تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۸ آذر ۹۴ ساعت ۰۶:۱۸
۹۳ پنج شنبه ۱۶ بهمن

به نام خدا

pdf

آزمون وکالت ۹۴در پاییز برگزارخواهد شد.بسیاری از علاقمندان و متقاضیان ورود به حرفه ی وکالت با هدف موفقیت در آزمون ، برنامه ی مطالعاتی خود را تهیه واجراء می نمایند .جهت راهنمایی بیشتر داوطلبان محترم درانتخاب منابع،آنها به سه کیفیت علمی متفاوت تقسیم می شوند و هر یک بر اساس توانایی و سوادخود ، می توانند از منابع ذیل استفاده نمایند.

یک. معرفی کتب و جزوات آموزشی

گروه اول:داوطلبان با سطح علمی خیلی خوب وعالی

منظور داوطلبانی هستند که قرار است در آزمون وکالت ۹۴، میانگین نمره ی علمی آنها بالاتر از ۱۵باشد . به عبارت دیگر ، آنها باید حداقل به ۷۵درصد ار سوالات هردرس پاسخ صحیح بدهند.

حقوق مدنی: اموال و مالکیت ، اعمال حقوقی ، درسهایی از عقود معین(۱)و (۲) و وقایع حقوقی (همگی دکتر ناصر کاتوزیان) + قواعد عمومی قراردادها (دکترسید حسین صفایی)

توجه: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی( دکترناصر کاتوزیان) می تواند جانشین مناسبی برای برخی از کتب فوق الذکر باشد.

آیین دادرسی مدنی: دوره ی سه جلدی بنیادین آیین دادرسی مدنی( دکترعبداله شمس)+ نگاهی به آیین دادرسی مدنی (یوسف نوبخت) + مختصرآیین دادرسی مدنی(دکترمحمدمهدی توکلی)

حقوق تجارت: دوره ی پنج جلدی حقوق تجارت(دکترربیعا اسکینی)+ مختصر حقوق تجارت( دکتر محمد مهدی توکلی)

حقوق جزا: محشای  قا نون مجازات اسلامی(دکترایرج گلدوزیان) +دوره ی سه جلدی حقوق جزای اختصاصی (دکترحسین میرمحمد صادقی)

آیین دادرسی کیفری: دوره ی آیین دادرسی کیفری (دکترمحمدآشوری) + آیین دادرسی کیفری( دکترعلی خالقی)

اصول فقه: اصول استنباط احکام اسلامی(دکتر ابوالحسن محمدی)

گروه دوم: داوطلبان با سطح علمی خوب

منظورداوطلبانی هستند که حداقل میانگین علمی ۱۳ را بدست خواهند آورد. به عبارت دیگر به ۶۵ درصدسوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی: قانون مدنی درنظم حقوقی کنونی(دکترناصرکاتوزیان)+ بایسته های حقوق مدنی (دکترمیترا ضرابی)

توجه: کتاب بایسته های حقو ق مدنی،تیر ۹۴ منتشر خواهد شد.

آیین دادرسی مدنی:نگاهی نو به آیین دادرسی مدنی (یوسف نوبخت)+مختصرآیین دادرسی مدنی(دکترمحمدمهدی توکلی)

حقوق تجارت:مختصر حقوق تجارت(دکترمحمد مهدی توکلی)

حقوق جزا:محشای قانون مجازات اسلامی (دکترایرج گلدوزیان)+ جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی(بابک فرهی)

آیین دادرسی کیفری:دوره ی دوجلدی بایسته های آیین دادرسی کیفری(با بک فرهی)

اصول فقه : اصول استنباط احکام اسلامی(دکترابوالحسن محمدی) + درس هایی از اصول فقه (دکتر محمد حسین شهبازی)

گروه سوم: داوطلبان با سطح علمی متوسط

منظور داوطلبانی هستند که درآزمون وکالت ۹۴ حداقل باید حداقل میانگین علمی ۱۲ را کسب نمایند.به عبارت دیگر ،به ۶۰درصد سوالات پاسخ صحیح خواهند داد.

حقوق مدنی:خود آموز و راهنمای حقوق مدنی(دکتر میترا ضرابی)+ جزوه ی نکات طلایی حقوق مدنی (پیمان عبدغیور) + جزوه حقوق مدنی (دکتر یوسف پاشایی)

آیین دادرسی مدنی: مختصر آیین دادرسی مدنی(دکتر محمد مهدی توکلی)+ جزوه ی نکات طلایی آیین دادرسی مدنی(پیمان عبدغیور)

حقوق تجارت: جزوه ی خود آموز و راهنمای حقوق تجارت (دکتر یوسف پاشایی) + جزوه ی نکات طلایی حقوق تجارت (پیمان عبدغیور)

حقوق جزا: جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی (بابک فرهی) + جزوات نکات طلایی حقوق جزای عمومی و اختصاصی (عباس کریم نزاد)

آیین دادرسی کیفری: بررسی تحولات و نوآوری های جدید آیین دادرسی کیفری (علیرضا نوبهاری طهرانی)

اصول فقه : جزوه ی خودآموز و راهنمای اصول فقه (عیسی دانشور) + جزوه ی نکات طلایی اصول فقه ( الهه شریف همدانی)

دو. قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه

صرفنظر نظر از تعلق به گروه های علمی فوق الذکر، کلیه داوطلبان باید قوانین، مقررات و آراء وحدت رویه مرتبط با هردرس را نیز مطالعه نمایند:

حقوق مدنی: قانون مدنی+ قانون مسوولیت مدنی+ قانون روابط موجرو مستاجر+ قانون اوقاف + قانون بیمه اجباری+ قانون حمایت خانواده+ آراء وحدت رویه

آیین دادرسی مدنی: قانون آیین دادرسی مدنی + قانون اجرای احکام مدنی + قانون امور حسبی + قانون دیوان عدالت اداری وآیین دادرسی مربوطه +  قانون شوراهای حل اختلاف + آراء وحدت رویه

حقوق تجارت : قانون تجارت + قانون صدورچک + قانون ورشکستگی+ قانون راجع به دلالی+ قانون راجع به بورس + قا نون ثبت علائم و اختراعات + آراء وحدت رویه

حقوق جزا: قانون مجازات اسلامی + قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ؛ارتشاء وکلاهبرداری+ قانون صدور چک + آراء وحدت رویه

آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری و دادرسی جرایم  نیروهای مسلح + قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلا ب + قانون نظارت بر رفتار قضات+ آیین نامه دادگاه ویژه ی روحانیت + آراء وحدت رویه

سه. سوالات سنوات گذشته

پس از یک دوره مطالعه ی کامل منابع اعلام شده ، به داوطلبان محترم پیشنهاد می گردد سوالات سنوات گذشته ی آزمون های حقوقی را نیز مطالعه نمایند . به عنوان مثال مجموعه کتب تست طلایی موسسه طرح نوین اندیشه منبع مطالعاتی مناسبی برای آشنایی بیشتر با نحوه ی طرح تست و آموزش نکات مندرج در آنها می باشد.

توجه: معرفی منابع فوق الذکر ، براساس دیدگاها و نظرات اساتید و همکاران موسسه طرح نوین اندیشه می باشد و ممکن است بابرخی دیدگاها و نظرات سایر موسسات و اساتید محترم متفاوت باشد .به هرحال داوطلبانی که علاقمند به همراهی با برنامه های مطالعاتی موسسه طرح نوین هستند پیشنهاد می گردد، منابع مطالعاتی خود را براساس منابع طرح شده انتخاب نمایند.

چهار. برنامه ی جامع مطالعاتی

هرداوطلب می تواند براساس شرایط شخصی ، شغلی و خانوادگی خود اقدام به تهیه ی برنامه ی جامع مطالعاتی نماید.البته برنامه ی آزمون های آزمایشی وکالت ۹۴ موسسه طرح نوین اندیشه می تواند((نقشه ی راه داوطلبان )) باشد.

بنابراین، اگر علاقمند به همراهی با ما هستید پیشنهاد می گردداز همین امروز و طبق سرفصل های اعلام شده در برنامه ی آزمون های آزمایشی وکالت ۹۴، قدم بردارید. تاکید می گردد، برای موفقیت درآزمون ،((برنامه ی جامع+ منابع هدفمند + تلاش و پشتکارداوطلب)) نقش مهم و اساسی دارد.

 

 

                                                                                                            موفق باشید

                                                                                                           محمد فرجی

                                                                                                         مدیر موسسه طرح نوین اندیشه

                                                                                                         ۱۶ /۱۱/ ۹۳به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 9 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

  با سلام
  قانون جدید.

 • حجت درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

  سلام
  منبع طرح سوالات دروس آیین دادرسی و قانون مجازات در آزمونهای کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و وکالت۹۵ قانون جدید است یا قدیم؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

  با سلام
  بلی.

 • فرزاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

  با عرض سلام و خسته نباشید آیا ب مدرک کارشناسی فراگیر پیام نور می توان در آزمون وکالت شرکت کرد؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

  با سلام
  ۱-فعلا دروس دانشگاهی خود را با دقت مطالعه کنید و از ترم ۵ شروع به مطالعه کتب مرجع نمایید. از ترم ۷ هم از کتب کمک آموزشی استفاده کنید. مطالعه قانون هم فراموش نشود.
  ۲-خیر. داشتن کارت پایان خدمت ضروری است مگر با تغییر قانون.

 • علی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

  سلام
  خسته نباشید
  من دانشجوی ترم سه حقوق هستم، میخواستم راهنماییم کنین که از چه ترم یا از چه تاریخی شروع به مظالعه برای آزمون وکالت کنم؟
  یه سوال دیگه هم داتشتم؛ اینکه فارغ التحصیلان رشته حقوق دوره کارشناسی حتما باد بعد از اخذ مدرک کارشناسی سربازی و خدمت وظیفه برن؟ راه نیست ک آزمون داد بعد خدمت؟ و اینکه بامدرک کارشناسی حقوق چطوره امکان داره ک شخص کسرخدمت بگیره یا دریکی از ادارات و سازمان های مربوط خدمت بکنه؟
  ممنون از زحمات بی دریغتان و سایت خوب و مفید

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

  با سلام
  بسته جمع بندی وکالت را مطالعه کنید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵

  با سلام
  ۱-بلی. به قسمت نمایندگیها مراجعه فرمایید.
  ۲- با شمار۸۸۹۸۶۲۷۷- تماس بگیرید.

 • حمیدرضا درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۴

  سلام با عرض خسته نباشید آیا درشهر ساری موسسه شما نمایندگی دارد? درضمن چگونه دسترسی پیدا کنم به بسته های آموزشی شما?

 • عباس فیروزپور بندپی از بابل درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

  سلام بنده فارغ التحصیل رشته فقه و حقوق سال ۸۰ هستم فقط میخواستم یک منبع معرفی کنید یا کمکم کنید نحوه تست زدن یا حداقل نکات مهم تست زدن رو یادبگیرم

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳

  با سلام
  بستگی به توان یادگیری و مطالعلتی شما دارد.

 • حسین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

  سلام
  من فارغ التحصیل سال۹۱ مقطع لیسانس رشته فقه و حقوق هستم با اینکه قانون مجازات و ایین دادرسی عوض شده و مطالب از ذهنم دور شدن ایا باز هم میتونم من رتبه خوبی توی ازمون وکالت بیارم ممنون میشم اگه راهنماییم کنین
  باتشکر

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

  با سلام
  پس از اخذ لیسانس حقوق و داشتن کارت پایان خدمت وسایر شرایط قانونی می توانید در تمام ازمون های حقوقی شرکت کنید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

  با سلام
  پس از اخذ لیسانس حقوق و داشتن کارت پایان خدمت وسایر شرایط قانونی می توانید در تمام ازمون های حقوقی شرکت کنید.

 • صابر درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۳

  با سلام وخسته نباشید
  اینجانب دانشجو علوم قضایی هستم ایا امکان ازمون وکالت برای بنده وجود دارد؟و با این رشته ایا میتوان درماده۱۸۷ یا کانون وکلا شرکت کنم و یا فقط میتوان از این رشته در ماده۱۸۷ وکیل شوم و در کانون وکلا این امکان وجود ندارد؟
  با تشکر از وقت گران بهایتان که برای سوال اینجانب صرف میکنید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۳

  با سلام امسال خیر.

 • ثبت شرکت درتاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۲

  ببخشید موسستون تو کرمانم هست؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

  با سلام
  با شماره ۸۸۹۸۶۲۷۷ تماس بگیرید.

 • رویا قربانعلی پور درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۶

  باسلام. من لیسانس الهیات با گرایش فقه ومبانی حقوق دارم برای ازمون ارشد حقوق شرکت کردم( که البته کتابهای حقوق خصوصی مدرسان شریف رو گرفته بودم) اون سال قبول نشدم.ولی فعلا منصرف شدم میخوام واسه ازمون وکالت یا دفتری شرکت کنم نیاز به مشاوره دارم.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

  با سلام
  لطفا نمایندگی ها را کلیک کنید.

 • سارا درتاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲

  سلام ببخشید موسسه طرح نوین در سننج وجود دارد ؟ واگر هست آدرس را لطف کنید ممنون میشم

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

  با سلام
  با کانون مرکز تماس بگیرید.

 • گندم درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

  سلام
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  با توجه به اینکه کارآموزان حق شرکت مجدد در آزمون را دارند(کارآموزان مرکز) می خواستم بدونم اگر کارآموزی رتبه اش کمتر از رتبه سال قبلش بشه باید براساس رتبه فعلیش انتخاب کنه یا نه لطمه ای به شرایط کارآموزیش نمیزنه؟مثلا سال اول یزد بوده اما الان رتبه اش به نحوی که بندرعباس قبول میشه؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸

  با سلام
  خواهش می کنیم.

 • محمد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۷

  باسلام و تشکر از بابت معرفی منابع آزمون وکالت.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۴

  با سلام
  تاریخ ازمون وکالت در ابان یا اذر ماه است. تاریخ ازمون سردفتری بعدا اعلام می گردد.

 • حمید درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳

  سلام با تشکر از معرفی منابع .تاریخ آزمون سر دفتری ۹۴ و آزمون وکالت ۹۴ چه زمانیه ؟؟

 • طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹

  با سلام
  بهتر است به نمایندگی های موسسه مراجعه کنید تا به درستی راهنمایی شوید.

 • تیام درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

  سلام ببخشید منی که میخوام از الان شروع کنم واسه وکالت باید در چه ازمونهای از موسسه شرکت کنم ایا ازمونی هست کا از الان و کله مطالب رو پوشش بده یعنی هنوز شروع نشده باشه؟ یه سواله دیگه اینکه برای ازمونها شما منابع قانونی رو معرفی میکنید یا به کتب دیگر هم ارجاع میدهید یعنی صفحه به صفحه برنامه ریزی کردید ؟ سپاس

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

  با سلام
  با نمایندگی موسسه تماس بگیرید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

  با سلام
  منظور از معدل ۱۳ نمره داوطلب در ازمون است نه معدل فارغ التحصیلی.ضمنا شما می توانید به تشخیص خود عمل کنید.

 • میلاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

  ببخشید یه سوال دیگه این سطح بندی که برای دانشجوها انجام دادید براساسه معدله درسته یعنی دانشجوی با معدل ۱۳ نمیتونه یا نباید از منابع گروه اول استفاده کنه حالا اگه استفاده کنه چه اشکالی داره؟

 • میلاد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷

  سلام و عرض ادب
  من تقزیبا یه سالیه که کلا از درس دور بودم و کلا دانجویه درس خونی نبودم ولی الان میخوام واسه وکالت بخونم ایا از الان میشه امیدی داشت من زاهدانم چکار باید بکنم.ممنون

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶

  با سلام
  کتابهای خوبی هستند ولی مطالعه کتاب های مختصرحقوق تجارت و ایین دادرسی مدنی دکتر محمدمهدی توکلی چیز دیگری است.

 • پویا رستمی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵

  سلام
  خسته نباشید
  با توجه به اینکه آزمونهای موسسه بر اساس مواد قانونی هستش و منابعی که معرفی کردین کلی و پراکنده هست بعضی از مباحثش میخواستم نظرتونو درباره دو تا منبع به عنوان جایگزین منابع معرفی شده بدونم بدونم با سپاس
  قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر دمرچرلی
  قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر علی عباس حیاتی

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

  با سلام
  میانگین حداقل ۷۵ درصد لازم است.

 • T.y درتاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

  باسلام وخسته نباشی..بنده با کسب میانگین درصد۵۷ در آزمون ها سوالی خدمت شما داشتم برای قبولی در تهران چه میادین باید به دست بیارم با تشکر

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷

  با سلام لطفا به صورت حضوری به دفاتر موسسه مراجعه فرمایید.

 • maryam salehzadeh درتاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

  امسال اولین ساله که میخوام شرکت کنم احتیاج به راهنمایی دارم …

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

  باسلام
  امیدواریم هرجه زودتر انگیزه شما برگردد .

 • سارا درتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

  با سلام.چی بگم منم خیلی تلاش کردم اما قبول نشدم انگیزم صفر شد

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

  باسلام
  در صورت وقت کافی می توانید کتب اصلی را مطالعه کنید

 • پویا رستمی درتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷

  سلام خدمت شما
  من در درس مدنی یادگیریم با توجه به خواندن کتاب نظم کنونی که کتابی کلی است بسیار پایین است و اما هنگامی که کتابهای مجزا مانند وقایع حقوقی ، اعمال حقوقی و مالکیت و … را مطالعه میکنم بسیار خوب آنها را به خاطر میسپارم و یاد میگیرم
  حال به نظر شما اگر آنها را بخوانم نظم کنونی را نخوانم کفایت میکند؟

 • مری درتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷

  حالا اگه روحیه ام خوب بود شایدسال بعد وکالت شرکت کردم
  شاید…

 • مری درتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷

  سلام…هفته بعدمصاحبه قضاوتمه..تعجب میکنم چطورجز صدتای اول قضاوت شدم اما جزقبولی وکالت نشدم!!به هرحال دیگه بیخیال وکالت شدم

 • پیگیر1394 درتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷

  باتشکر

 • 23سال ویک روز درتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶

  سلام..اقامن انگیزه ندارم.پارسال هرچی انرژی وتوان داشتم نیمه راه تموم شد والان کلا انرژی وهدف وانگیزه ام مستهلک شده.دیگه امسال ازمون ازمایشی نمیتونم شرکت کنم..هیچکس دیگه چشم دیدن منونداره.