تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۸ آذر ۹۴ ساعت ۰۶:۳۵
۹۳ شنبه ۰۴ بهمن

 

۱۳ . حقوق کیفری فنی:

همانطور که در شماره ۸ فرهنگ اصطلاحات جزایی گفته شد، حقوقی کیفری فنی یکی از شاخه های علوم جنایی حقوقی تکمیلی است. با گسترش روابط اجتماعی انسان ها و تخصصی شدم این روابط در حوزه های مختلف پیش بینی قواعدی خاص برای تنظیم هر یک از این روابط الزامی است. حال در هر یک از این روابط و پدیده های خاص ممکن است مسایل مربوط به حقوق جزا پیش آید که به دلیل تخصصی بودن آنها نیازمند پیش بینی قواعد خاص و اختصاصی نیز می باشند. در اینجاست که سخن از حقوق کیفری فنی یا تخصصی پیش می آید. در ذیل بحث از حقوق کیفری فنی ما با شاخه های مختلف و تکمیلی از حقوق کیفری همچون حقوق کیفری سایبری، حقوق کیفری بازرگانی، حقوق کیفری محیط زیست، حقوق کیفری کار و … مواجه می شویم.

 

                                                                                            علیرضا نوبهاری طهرانی

                                                                                 وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز

                                                                 دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 7 ؟