تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۸ آذر ۹۴ ساعت ۰۶:۴۰
۹۳ چهارشنبه ۰۱ بهمن

 

تاریخ حقوق کیفری:

همانطور که در شماره ۸ فرهنگ اصطلاحات جزایی گفته شد یکی از شاخه های علوم جنایی حقوقی تکمیلی تاریخ حقوق کیفری است. مطالعه و بررسی شاخه‌های حقوق جزا در اعصار گذشته را تاریخ حقوق کیفری می‌نامند. این رشته به مطالعه تاریخ کیفری ادوار گذشته، آداب و سنن کیفری حاکم بر جوامع گذشته می‌پردازد تا از این طریق برای ما مشخص شود که نظام های حقوقی گذشته چه ویژگی و ماهیتی داشته اند و اینکه اساسا آن نظام‌های کیفری با چه رویکردی به پدیده مجرمانه می‌پرداخته‌اند تا از این طریق متوجه می‌شویم که چه هنجارهایی،یک ارزش بنیادین بوده است. تاریخ حقوق کیفری که قدمتی ۴ هزار ساله دارد به مطالعه سرگذشت قوانین کیفری می‌پردازد و ماجرای نظام حقوقی کیفری را طی این ۴ هزار سال بررسی می‌کند.

در واقع ما با مطالعه تاریخ حقوق کیفری با حقایق و واقعیت‌های مربوط به حقوق کیفری در گذشته آشنا می شویم. همچنین با نحوه مجازات کردن افراد خاطی و اینکه مجازات‌ها چه سرنوشتی را طی ‌کرده‌اند و چه سرنوشتی داشته‌اند، قضات چه خصیصه‌ای داشته‌اند و ادله اثبات دعوا چگونه بوده است،‌آشنا می شویم. همچنین در این بررسی ها این موضوع مشخص می شود که چه رویکردی بر نظام کیفری گذشته حاکم بوده است و از رهگذر این یافته ها مبانی حاکم بر نظام های کیفری امروزی را درک می نماییم.

 

                                                                                             علیرضا نوبهاری طهرانی

                                                                                 وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز

                                                                 دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 7 ؟