تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۸ آذر ۹۴ ساعت ۰۷:۱۳
۹۳ دوشنبه ۲۲ دی

حقوق جزای عمومی:

همانطور که گفته شد، حقوق جزای ماهوی به دو شاخه حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی تقسیم می شود. حقوق جزای عمومی یا حقوق کیفری عمومی به مطالعه قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازت ها می پردازد. در این شاخه از حقوق جزا به طور کلی شروط تحقق بزه و عناصر تشکیل دهنده آن (عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی) نحوه مداخله اشخاص در ارتکاب جرم (مباشرت، تسبیب، شرکت و معاونت در ارتکاب جرم)، قواعد مربوط به تعدد و تکرار در ارتکاب جرم، شرایط تحقق مسئولیت کیفری و موانع موجود در تحقق آن، انواع واکنش اجتماعی در برابر جرم (مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی) مورد بررسی قرار می گیرد. چنانکه ملاحظه می شود در مباحث حقوق جزای عمومی به جرم یا مجازات خاصی توجه نمی شود بلکه مقصود آشنایی باعمومات این رشته است. به  عبارت دیگر موضوع حقوق جزای عمومی مطالعه اصول کلی حاکم بر جرایم و مجازات ها است. به همین دلیل به حقوق جزای عمومی گاه کلیات حقوق جزا نیز گفته می شود.

 

                                                                                            علیرضا نوبهاری طهرانی

                                                                                 وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز

                                                                 دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 7 ؟