تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ تیر ۹۵ ساعت ۱۲:۲۱
۹۳ جمعه ۱۲ دی

به نام خدا

 سلسله یادداشت های موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد۹۴

نوبت چهاردهم :  موانع موفقیت داوطلبان درآزمون کارشناسی ارشد

باتوجه به کیفیت برگزاری آزمون کارشناسی ارشدو ظرفیت محدود پذیرش ، جنس رقابت دراین آزمون با سایر آزمون های حقوقی قدری  متفاوت است . لذا صرفنظر از اقدامات و فعالیت های مطالعاتی که هرداوطلب می بایست طبق برنامه ریزی هدفمند و منسجم خود انجام دهد ، لازم است ازبرخی حالات ، اقدامات و فعالیت ها اجتناب نماید . به عبارت دیگر تحقق هریک از موارد مذکور ذیل نقش بسیار موثری در ناکامی و عدم موفقیت داوطلبان خواهد شد .

اول ) نبود برنامه و استراتژی مطالعاتی

لازمه موفقیت درهرامری ، داشتن برنامه و استراتژی متناسب باآن است . برنامه و استراتژی وقتی مطلوب و اثرگذار خواهد بود که فرد را در تمام مراحل حمایت و پشتیبانی نماید . متاسفانه بسیاری از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از داشتن چنین عنصر مهم و تاثیرگذاری بی بهره اند و در نتیجه هرگز نمی توانند به آن آمادگی مطلوب و موردنظر برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دست یابند . پیشنهاد می گردد پس از هدف گذاری ، با توجه به توانایی های شخصی و علمی خود ، برنامه و استراتژی مناسبی را تعریف نموده و برهمان اساس تا روز برگزاری آزمون عمل نمایید .

دوم ) انتخاب نا مناسب منابع مطالعاتی

بسیاری از داوطلبان بدون توجه به توانایی های علمی خود ، برای آماده سازی خود کتب و منابعی را انتخاب می نمایند که از توان و ظرفیت علمی آنها بالاتر است و به همین دلیل نه تنها کمکی در یادگیری آنها نمی کند بلکه عطش و میل درس خواندن و مطالعه را در آنها نابود می سازد . به همین دلیل پیشنهاد می گردد ، در انتخاب منابع مطالعاتی ، ظرفیت و پتانسیل علمی خود را حتما در نظر بگیرید و از رفتارها و انتخاب های احساسی دراین زمینه اجتناب نمایید .

سوم ) تعجیل در یادگیری

با توجه به ظرفیت و توانایی علمی داوطلبان ، فرایند یادگیری و فهم و استنباط مطالب در هر یک متفاوت است . بنابراین طبیعی است که قدرت و زمان یادگیری آنها نیز از یکدیگر متمایز باشد . پس به خاطر بسپارید روند یادگیری و تثبیت مطالب در ذهن ، یک فرایند تدریجی است و ممکن است از لحاظ زمانی قدری طولانی تر نسبت به سایر دوستان یا رقبا ی شما  باشد . به همین دلیل در مورد خود زود قضاوت نکنید و داشته ها و آموخته های خودرا کم و بی ارزش نشمارید . مطمئن باشید تا روز برگزاری آزمون شما نیز به ثبات علمی خواهید رسید ، البته به شرط اینکه نوار مطالعاتی شما قطع نشود .

                                                                                                                                                                                               

چهارم ) تغییرات پیاپی در برنامه مطالعاتی     

برخی از داوطلبان علیرغم داشتن برنامه ی مطالعاتی و اجرای صحیح آن ، متاسفانه به دلایل غیرموجه بعداز گذشت زمان اندکی ، تغییر مسیر داده و مجددا مسیر مطالعاتی خود را از نو آغاز می کنند . این تغییر مکرر نه تنها فایده ای ندارد بلکه آثار منفی ذیل را نیز به دنبال خواهد داشت :

۱- افزایش استرس و اضطراب  درونی داوطلب

۲- کاهش قدرت یادگیری

۳-  تحدید منابع مطالعاتی

۴- تقلیل مجموع ساعات مطالعاتی

بنابراین پیشنهاد می گردد ، پس از انتخاب برنامه و منابع مطالعاتی به آن پای بند و وفادار باقی بمانید .

پنجم ) عدم صبوری و کاهش قدرت تحمل

مسیر موفقیت در آزمون وکالت قدری طولانی و زمان بر است . بنابراین صبر و شکیبایی و تحمل سختی ها و مشکلات ناشی از آن، شاه کلید موفقیت و قبولی در آزمون آست . بالعکس خستگی و ناامیدی زودهنگام و توقف جزیی یا کامل اجرای برنامه یا کاهش درجه تلاش و کوشش داوطلب ، همگی به منزله ی تسلیم و ناکامی در مسیر موفقیت خواهد بود .

ششم ) ترس از شکست و ناکامی

بسیاری از داوطلبان ، آزمون کارشناسی ارشد را تابویی میدانند که شکستن و غلبه بر آن سخت و محال است . با همین نگرش در کمال یاس و ناامیدی مطالعات غیر منسجم و پراکنده ای دارند ودر نهایت نیز نتیجه ای جز شکست و ناکامی بر ایشان رقم نخواهد خورد . باید یادآوری نمود آزمون کارشناسی ارشد همچون سایر آزمون های حقوقی دارای یک سطح متعادلی است که داوطلبان با توانایی علمی و تسلط ۶۰-۵۰درصدی می توانند در آن موفق و پیروز باشند . پس با هدف رسیدن به کیفیت علمی حداقل ۶۵درصد برنامه ریزی و تلاش نمایید و بعداز رسیدن به این نصاب علمی خودرا برای موفقیت در آزمون آماده سازید .

هفتم ) تصمیمات و اقدامات نابجا

کنکور یعنی استفاده از فرصت ها و مبارزه با تهدیدات علیه آنها . هرداوطلب آزمون کارشناسی ارشد باید تمام فکر ، انرژی و توان خودرا صرف استفاده از زمان ها و فرصت های پیش رو  ، نماید و در صورت امکان ، فرصت های جدیدی نیز برای خود ایجاد نماید . حال هرگونه فکر و برنامه یا تصمیمی که منجربه فوت وقت و یا از دست دادن فرصت ها شود ، امری نابخشودنی است . توجه داشته باشید تصمیمات مهم و اثرگذار زندگی خود را به بعداز آزمون کارشناسی ارشدموکول نمایید . با این کار ، هم از فرصت های مطالعاتی خود محافظت کرده اید و هم برای تصمیمات مهم زندگی خود در آینده وقت و انرژی بیشتری صرف خواهید نمود .

هشتم ) فقدان مدیریت زمان

مسیر موفقیت آزمون کارشتاسی ارشد مملواست از فرصت ، تلاش ها و انگیزه هایی که هریک در زمان و جایگاه خود دارای ارزش هستند . رفتار یکنواخت و نامتناسب با برنامه ی مطالعاتی ، داوطلب را از اوج مطالعاتی دور خواهدساخت . بنابراین پیشنهاد می گردد داوطلبان برای فرصت ها و بخش های مطالعاتی خود حسب مورد استراتژی و مدیریت ویژه ای را ترتیب دهند . به عنوان مثال نحوه ی مطالعه در “زمان یادگیری” با نحوه ی مطالعه در” زمان دوره جمع بندی ” متفاوت است . همچنین است موقعیت داوطلب در زمان یادگیری و تثبیت مطالب با زمان نکته خوانی یا تست خوانی .

حال اگر توصیه های فوق را رعایت نکنید ، مطمئن باشید مرحله ی تسلط  بر مطالب هرگز برای شما محقق نخواهد شد .

نهم ) کمبود ساعات مطالعه

برای قبولی در آزمون وکالت ، حداقل ۸۰۰ ساعت مطالعه ی مفید و موثر لازم است . بسیاری از داوطلبان در زمان بندی ساعات مطالعه ی خود دچار مشکل هستند ودرنتیجه در روزهای پایانی این کمبود وقت را به خوبی لمس می کنند و آرزو دارند که زمان آزمون تغییر نماید . از آنجاییکه موضوع کمبود ساعات ، امری حتمی و مسلم الحصول است ، از همین امروز پیشنهاد می گردد قدر فرصت ها و زمان های مطالعاتی خود را بدانید و تحت هیچ شرایطی ساعات و زمان های مطالعه خودرا صرف کارها واقدامات غیرضروری ننمایید . مطمئن باشید در هفته های پایانی منتهی به آزمون ، آرامش فکری و روانی شما عامل مهمی در موفقیت شما خواهد داشت و این آرامش محقق نخواهد شد مگر با کفایت ساعات مطالعه و اطمینان شما از به پایان رساندن مطلوب مطالعه منابع موردنظر .

  خاتمه :

در این یادداشت عوامل مهم در عدم موفقیت داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد را مورد بررسی قرار دادیم . مطمئن باشید این عوامل بیش از ۸۵ درصد دلایل ناکامی و شکست را تشکیل می دهند . بنابراین عقل سلیم حکم می کند در فاصله حدود ۴۰ روز تا زمان برگزاری آزمون ، نهایت تلاش خودرا صرف برطرف ساختن این موانع و عوامل مخرب باشیم . در پایان ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد :

۱- با اعتقاد و اعتمادبه نفس بالا با هدف قبولی و کسب رتبه ی مطلوب مطالعه کنید .

۲- برنامه مطالعاتی خود را براساس توانایی های شخصی و علمی خود منطبق و هماهنگ سازید .

۳- به ازای هر ۶۰ دقیقه مطالعه ، حتما ۱۵ دقیقه استراحت نمایید .

۴- از مطالعه در ساعت ۱۲ شب تا ۵ صبح جدا خودداری کنید .

۵- مطالب مهم یا کلیدی هر درس یا قانون مربوطه را علامتگذاری یا حاشیه نویسی یا یادداشت برداری نمایید .

۶- با دوستان موفق و باسواد خود ، بیشتر مراوده داشته باشید .

۷- در طول روزهای مطالعه ، خاطرات و رویاهای زیبای زندگی خود را مرور نمایید .

۸- از افراد مایوس ، ناامید ، سهل انگار و مسوولیت ناپذیر فاصله بگیرید .

۹- برای عملکرد خوب و مثبت خود پاداش درنظر بگیرید و بالعکس برای غفلت و سهل انگاری های خود جریمه سخت معین کنید.

۱۰- با خانواده خود بیشتر معاشرت نمایید و آنها را در جریان فعالیت ها و اقدامات خود قرار دهید .

۱۱- هرگاه خسته ، مایوس ویا ناامید شدید ، اتفاقات و خاطرات خوب زندگی خودرا به یاد آورید و مطمئن باشید هیچ غیرممکنی وجود ندارد .

۱۲- بدانید موفقیت و قبولی شما در آزمون کارشناسی ارشد دارای آثار فردی ، خانوادگی ، اجتماعی ، شغلی و اقتصادی است . پس تمام توان و انرژی خودرا معطوف تحقق این امرمهم نمایید .    

۱۳ – عملکرد مثبت شما در روزهای آینده به نوعی بیانگر توانایی های فردی و شخصی شما خواهد بود . سعی کنید چهره قوی و ماندگاری را از خود به جای بگذارید .

۱۴- در مسیر موفقیت خیلی از دیگران متوقع نباشید و تلاش کنید ، بار مسوولیت را به تنهایی حمل نمایید .

۱۵- خودرا از پیش باخته و شکست خورده ندانید . اعمال و رفتارهای شما تا روز آزمون می تواند احتمال موفقیت شما را به تدریج افزایش دهد . پس آنچه در توان دارید ، برای موفقیت خود بگذارید و مطمئن باشید زحمات و تلاش های شما بی نتیجه نخواهد ماند .

.

                                                                                                                                            موفق باشید

                                                                                                                                            محمد فرجی

                                                                                                                     مدیر مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

                                                                                                                                              ۱۲  /    ۱۰  /۹۳ 

 

 

 

                                                                                                                                          

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 9 ؟

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴

  باسلام
  به جمع ما خوش آمدید . از بهمن ماه در خدمت شما و سایر داوطلبان گرامی ۹۴ خواهیم بود .

 • محمد درتاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

  با سلام و احترام
  من مطالب این سایت رو حدود یک سالی هست که پیگیری میکنم و همیشه برام جذاب و پر فایده بودند از شما متشکرم .
  الان یکماهه که با روزی حدود ۶ ساعت شروع کردم به درس خواندن و هدفم قبولی با رتبه ۱ رقمی در آزمون وکالت سال بعده . لطفا برام دعا کنید .
  خواهش میکنم یاداشت های موفقیت در آزمون وکالت ۹۴ رو هم در سایت قرار بدید . همیشه از راهنمایی های شما استفاده خواهم کرد چون فکر میکنم خالصانه و بادلسوزی اینکار رو میکنید .
  با تجدید احترام – محمد

 • محمد درتاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

  پنجم ) عدم صبوری و کاهش قدرت تحمل

  مسیر موفقیت در آزمون وکالت قدری طولانی و زمان بر است !!!!!!!!!!!!

  سلام
  لطفا اصلاح فرمایید . موضوع یاداشت آزمون ارشد است نه وکالت

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

  باسلام
  ممنون از انتقاد زیبا و منطقی شما . و در جواب ابهام جنابعالی :
  ۱ – مراجعه ی همزمان بیش از ۳۰ هزار نفر به سایت طرح نوین کنترل و نگهداری سایت را در کوتاه مدت با مشکل مواجه میکند و ما به ناچار مجبوریم بخش های غیر ضروری سایت را از دسترس خارج کنیم تا دچار صدمه نشود . البته مراجعه این تعداد مخاطب هم برای ما اعتبار است و هم افتخار لیکن از دیدگاه فنی ناچار به محدود کردن آنها به صفحه اصلی سایت می باشد و از این بابت پوزش می طلبیم . انشالله بزودی با خرید یک سرور اختصاصی دیگر مشکلی از این بابت نخواهیم داشت و بیش از این شرمنده شما مخاطبان گرامی نخواهیم بود .
  ۲ – تعداد بالای قبولی ها و پراکندگی آنها و بررسی صحت و اطمینان از نتیجه قبولی ما را وادار به تامل بیشتر می نماید تا خدای ناکرده با اشتباه یا خطایمان موجبات آزردگی عزیزانمان را فراهم نیاوریم . این تاخیر از باب اطلاع رسانی صحیح و بدون اشکال است .

 • m.e درتاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

  سلام خسته نباشید
  چراهمیشه موقع اعلام نتایج و……سایت موسسه قطع میشه یاصفحه اصلی نمیاد
  یاچرااینقددیرقبولی های وکالتواعلام میکنیدخیلی موسسه هاهمون روزاول اعلام کردن برام جالب بودچراششماتا۱۵اعلام نمیکنید
  این دوتاانتقاوگفتم ولی واقعاموسسه شماحرف نداره عالیه منم عضوموسسه بودم امیدوارم بخاطرتمام خوبیهاتون اجرشوازخدابگیرید
  من قبول شدم وکالت ب لطف موسسه وکتاب بسته جمع بندی که واقعاحرف نداشت وعالی بود