تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۸ آذر ۹۴ ساعت ۰۹:۰۱
۹۳ چهارشنبه ۱۹ آذر

———————————————

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

———————————————

به نام خدا

سلسله یادداشتهای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد حقوق

نوبت پنجم : آشنایی با آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۹۴ ( ۵ )

سایر گرایش های حقوق

در یادداشت های قبلی به بررسی و مطالعه گرایش های اصلی و مورد علاقه عموم داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق پرداختیم . درواقع داوطلبان این آزمون اصولاً در کنار گرایش اصلی و مورد نظر خود یک یا دو گرایش فرعی و وابسته را نیز به عنوان شانس های بعدی خود انتخاب می نمایند . البته تعداد بسیار محدودی از داوطلبان ممکن است هریک از گرایش های ذیل را به عنوان انتخاب اصلی خودبرگزینند .

در این یادداشت تلاش می کنیم سایر گرایش های رشته حقوق در آزمون کارشناسی ارشد را مورد مطالعه قرار بدهیم.

۱- مفاد و ضرایب آزمون

۱- ۱) گرایش حقوق محیط زیست

عبارتند از : حقوق جزای اختصاصی ( ۲ ) ، حقوق بین الملل عمومی ( ۲ ) ، حقوق اداری ( ۲ ) و متون حقوقی ( ۳ ) .

۲-۱) گرایش معارف اسلامی و حقوق ( حقوق خانواده ویژه خواهران )

عبارتند از : حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری ( ۲ ) ، اصول فقه ، حقوق مدنی ( اشخاص تا وصیت و ارث ) و آیین دادرسی مدنی ( دعاوی خانوادگی ) ( ۷ ) و متون حقوقی ( ۲ ) .

۳-۱) گرایش حقوق ارتباطات

عبارتند از : حقوق بین الملل عمومی ( ۲ ) ، حقوق اساسی ( ۳ ) ، حقوق تعهدات ( ۲ ) ، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری ( ۲ ) ، حقوق ارتباطات ( ۳ ) و متون حقوقی ( ۲ ) .

۴-۱) گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

عبارتند از : حقوق تجارت ( ۳ ) ، متون فقه ( ۱ ) ، حقوق تعهدات ( ۳ ) ، حقوق بین الملل خصوصی ( ۲ ) و متون حقوقی ( ۳ ) .

۵-۱) گرایش حقوق سردفتری

زیر مجموعه گرایش حقوق خصوصی می باشد .

 

 

۶-۱) گرایش حقوق ثبت اسناد و املاک

زیر مجموعه گرایش حقوق خصوصی می باشد .

۷-۱) گرایش حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

زیر مجموعه گرایش حقوق خصوصی می باشد .

۸-۱) گرایش حقوق حمل و نقل

زیر مجموعه گرایش حقوق خصوصی می باشد .

۹-۱) گرایش فقه و حقوق اسلامی

زیر مجموعه گرایش حقوق خصوصی می باشد .

۱۰-۱) گرایش فقه وحقوق خصوصی

زیر مجموعه گرایش حقوق خصوصی می باشد .

۱۱-۱) گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

زیر مجموعه گرایش حقوق جزا و جرم شناسی می باشد.

۱۲-۱) گرایش مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

زیر مجموعه گرایش حقوق جزا و جرم شناسی می باشد .

۱۳-۱) گرایش فقه و حقوق جزا

زیر مجموعه گرایش حقوق جزا و جرم شناسی می باشد .

۱۴-۱) گرایش مدیریت نظارت و بازرسی

زیر مجموعه گرایش حقوق عمومی می باشد .

۱۵-۱) گرایش مدیریت دادگستری

زیر مجموعه گرایش حقوق عمومی می باشد .

۱۶-۱) گرایش حقوق دادرسی اداری

زیر مجموعه گرایش حقوق عمومی می باشد .

۱۷-۱) گرایش حقوق خانواده

همانند مفاد و ضرایب گرایش معارف اسلامی و حقوق می باشد .

۱۸-۱) گرایش حقوق شرکت های تجاری

همانند مفاد و ضرایب گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی می باشد .

۱۹- ۱) گرایش حقوق هنری و ادبی

همانند مفاد و ضرایب گرایش حقوق مالکیت فکری است.

۲۰ ۱) گرایش حقوق هوایی

زیرمجموعه ی گرایش حقوق خصوصی است.

۲۱ ۱)  گرایش حقوق پزشکی

زیرمجموعه ی گرایش حقوق خصوصی است.

۲۲-۱) گرایش فقه و حقوق اقتصادی

زیرمجموعه گرایش حقوق خصوصی است.

۲- منابع مطالعاتی

حقوق جزای اختصاصی : دوره ی سه جلدی حقوق جزای اختصاصی ( دکتر حسین میر محمد صادقی ) + محشای قانون مجازات اسلامی ( دکتر ایرج گلدوزیان ) + جزوه ی حقوق جزای اختصاصی ( بابک فرهی ) مؤسسه طرح نوین اندیشه + قوانین مجازات اسلامی ( کتابهای دوم ، سوم ، چهارم و پنجم) ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و صدور چک + آراء وحدت رویه .

حقوق بین الملل عمومی : کتاب حقوق بین­الملل عمومی(۱و۲) دکتر امیر ساعد وکیل + کتاب حقوق بین الملل عمومی( دکتر ضیایی بیگدلی) + جزوات خودآموز و نکات طلایی مؤسسه طرح نوین اندیشه + منشور سازمان ملل متحد + اساسنامه ی سازمانهای بین المللی .

حقوق اداری : حقوق اداری ( دکتر طباطبایی ) + حقوق اداری ( دکتر امامی _ دکتر استوار سنگری ) + جزوه ی خودآموز مؤسسه طرح نوین اندیشه + قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری ، استخدام کشوری ، دیوان عدالت اداری ، بازرسی کل کشور ، شوراهای اسلامی ، رسیدگی به تخلفات اداری ، استخدام پیمانی ، مرخصی ها و… .

متون حقوقی : Law made simple + Oxford Law + جزوات خودآموز متون حقوقی و خلاصه ی دیکشنری حقوقی آکسفورد + جزوه ی زبان عمومی مؤسسه طرح نوین اندیشه.

حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری : کتاب آیین دادرسی کیفری (دکتر علی خالقی) + جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی  (بابک فرهی) + جزوه ی خودآموز آیین دادرسی کیفری مؤسسه طرح نوین اندیشه + قوانین مجازات اسلامی + آیین دادرسی کیفری + تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب + آراء وحدت رویه.

توجه: منبع طرح سوالات آیین دادرسی کیفری قانون قدیم می باشد.

اصول فقه : اصول فقه ( دکتر ابوالحسن محمدی ) + جزوات خودآموز و نکات طلایی مؤسسه طرح نوین اندیشه.

حقوق مدنی : قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، اعمال حقوقی و وقایع حقوقی(دکتر کاتوزیان)، سقوط تعهدات ، تشکیل قراردادها و تعهدات (دکتر شهیدی)، درسهایی از عقود معین۱و۲ (دکتر کاتوزیان) + قواعد عمومی قراردادها ( دکتر سید حسین صفایی ) + جزوات خودآموز و نکات طلایی مؤسسه طرح نوین اندیشه + قوانین مدنی ، امور حسبی ، روابط موجرو مستاجر  ۷۶ و ۵۶ ، تملک آپارتمانها و اوقاف + آراء وحدت رویه .

آیین دادرسی مدنی : دوره ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی (بنیادین) دکتر عبداله شمس + جزوات خودآموز و نکات طلایی مؤسسه طرح نوین اندیشه + قوانین آیین دادرسی مدنی ، اجرای احکام مدنی ، شوراهای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری + آراء وحدت رویه .

متون فقه : مباحث حقوقی شرح لمعه ( دکتر اسداله لطفی ) + تحریر الروضه ( امینی – آیتی ) + جزوات متون فقه و نکات طلایی متون فقه موسسه طرح نوین اندیشه.

حقوق اساسی : بایسته های حقوق اساسی (دکتر ابولفضل قاضی)+جلد دوم حقوق اساسی (دکتر محمد هاشمی) + نظریات تفسیری شورای نگهبان + جزوه خودآموز مؤسسه طرح نوین اندیشه.

حقوق تعهدات : قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(دکتر کاتوزیان) + جزوات خودآموز و نکات طلایی مؤسسه طرح نوین اندیشه + مواد ۳۳۷-۱۸۳ قانون مدنی + قانون مسؤولیت مدنی.

حقوق بین الملل خصوصی : کتاب حقوق بین الملل خصوصی( دکتر محمد نصیری)+کتاب حقوق بین الملل خصوصی (دکترنجاد علی الماسی) + جزوه حقوق بین الملل خصوصی مؤسسه طرح نوین اندیشه.

حقوق ارتباطات : حقوق ارتباطات ( انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ) + قوانین و مقررات راجع به رسانه ، مطبوعات ، انتشارات ، مالکیت های معنوی و … .

۳- دانشگاههای محل تحصیل و ظرفیت پذیرش

طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال ۱۳۹۳ ، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در گرایش های مختلف اقدام به پذیرش و جذب دانشجو به شرح ذیل نمودند :

۱-۳) گرایش حقوق محیط زیست

روزانه : دانشگاه شهید بهشتی ( ۱۰ )

۲-۳) گرایش معارف اسلامی و حقوق ( فقط خواهران )

روزانه : دانشگاه امام صادق ( ۱۴ )

۳-۳) گرایش حقوق ارتباطات

روزانه : دانشگاه علامه طباطبایی ( ۱۰ )

نوبت دوم ( شبانه) : دانشگاه علامه طباطبایی (۱۰ )

۴-۳) گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

روزانه : دانشگاه تهران ( ۷ )

نوبت دوم ( شبانه ) : دانشگاه تهران ( ۷ )

پردیس خودگردان : دانشگاههای تهران – کیش ( ۷ ) و تهران – البرز ( ۷ )

۵-۳) گرایش حقوق سردفتری

روزانه : دانشگاه علوم قضایی ( ۱۲ )

۶-۳) حقوق ثبت اسناد و املاک

روزانه : دانشگاههای تهران – پردیس قم ( ۸ ) و علوم قضایی ( ۱۲ )

نوبت دوم ( شبانه ) : دانشگاه تهران – پردیس قم ( ۷ )

مجازی : دانشگاه تهران – پردیس قم ( ۴۰ )

۷-۳ ) گرایش حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

روزانه : دانشگاه علوم قضایی ( ۱۲ )

۸-۳) گرایش فقه و حقوق اسلامی

روزانه : دانشگاه شهید مطهری ( ۱۰ )

۹-۳) گرایش فقه و حقوق خصوصی

روزانه : دانشگاه شهید مطهری ( ۳۰ )

غیرانتفاعی: دانشگاههای طلوع مهر- قم(۱۵) و محدث نوری – نور (۱۵)

۱۰-۳) گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

روزانه : دانشگاه علوم قضایی ( ۱۲ )

۱۱-۳) گرایش مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی

روزانه : دانشگاه علوم قضایی ( ۱۲ )

۱۲-۳) گرایش فقه و حقوق جزا

روزانه : دانشگاههای شهید مطهری ( ۱۰ ) و دامغان (۸)

نوبت دوم(شبانه): دانشگاه دامغان(۱۰)

غیرانتفاعی: دانشگاههای شمال- آمل(۱۵) و محدث نوری – نور(۱۵)

۱۳-۳) گرایش مدیریت نظارت و بازرسی

روزانه : دانشگاه علوم قضایی ( ۱۲ )

۱۴-۳) گرایش مدیریت دادگستری

روزانه : دانشگاه علوم قضایی ( ۱۲ )

۱۵-۳) گرایش حقوق دادرسی اداری

روزانه : دانشگاه علوم قضایی ( ۱۲ )

۱۶-۳) گرایش حقوق خانواده

روزانه : دانشگاههای شهیدبهشتی (۱۲) و علوم قضایی ( ۱۲ )

۱۷-۳) گرایش حقوق شرکتهای تجاری

روزانه : دانشگاههای شهرکرد ( ۶ ) و علوم قضایی ( ۱۲ )

نوبت دوم ( شبانه ) : دانشگاه شهرکرد ( ۲ )

۱۸ ۳) گرایش حقوق هوایی

روزانه : دانشگاه تهران( ۴ )

نوبت دوم (شبانه): دانشگاه تهران (۴)

۱۹ ۳) گرایش حقوق پزشکی

روزانه: دانشگاه تهران(۴)

نوبت دوم (شبانه): دانشگاه تهران( ۴ )

۲۰-۳) گرایش فقه و حقوق اقتصادی

روزانه : دانشگاه تهران – پردیس قم( ۸ )

نوبت دوم(شبانه): دانشگاه تهران – پردیس قم( ۷ )

۴- نمره ی قبولی در آزمون

نمره و تراز قبولی در هر دانشگاه یا گرایش تحصیلی ، بستگی به کیفیت سوالات و سطح علمی داوطلبان همان سال دارد لیکن برای اینکه داوطلبان گرامی به یک سطح استاندارد قابل قبول برسند باید توجه نمایند که حداقل میانگین علمی لازم در هر درس ۵۰ درصد می باشد . دراینصورت داوطلب می تواند مطمئن باشد که شانس قبولی خواهد داشت اما اگر داوطلب تمایل دارد در گرایش و دانشگاه مطلوب و نوبت روزانه مورد پذیرش نهایی قرار بگیرد ، حتماً باید حداقل میانگین۵۵ درصد را کسب نماید .

۵- انتخاب رشته تحصیلی

همانطور که در یادداشت شماره ( ۱ ) اعلام شده است ، پس از اعلام نتایج اولیه آزمون ( نیمه ی دوم اردیبهشت ) ، داوطلبان باید  بر اساس دفترچه انتخاب رشته و رتبه ی علمی خود ، به انتخاب گرایش تحصیلی و دانشگاههای مورد نظر خود اقدام نمایند .

توجه : مؤسسه طرح نوین اندیشه، در زمان انتخاب رشته ، جلسات ویژه ای را به صورت  اینترنتی و رایگان برگزار می نماید .

خاتمه :

با وجود یادداشت های قبلی ، تقریباً تمام مطالب و مواردی را که داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق در گرایش های مختلف می بایست بدانند را مطرح نموده ایم . اکنون وقت برنامه ریزی و زمان بندی دقیق مطالعاتی می باشد . بنابراین به گونه ای برنامه ریزی نمایید که روزانه حداقل ۸ ساعت مطالعه مفید داشته باشید . مطمئن باشید اگر منابع مطالعاتی که برای هر گرایش به صورت جداگانه اعلام شده را با دقت مطالعه نمایید ، قبولی شما در آزمون امسال حتمی و مسلم خواهد بود . بنابراین  پس از کسب آگاهی و جمع آوری اطلاعات و منابع مذکور خود را برای ۲ ماه مطالعه ی هدفمند و منسجم آماده نمایید .

 

                                                                                                                                            موفق باشید

                                                                                                                                           محمد فرجی

                                                                                                                      مدیر مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

                                                                                                                                            ۱۹/۰۹/۹۳

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 3 ؟

 • محمد فرجی درتاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۱

  سلام
  بستگی به سیاست های وزارت علوم دارد.

 • fateme درتاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۰

  سلام پس چرا کد انتخاب رشته ی حقوق پزشکی توی دفترچه ی انتخاب رشته نبود؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

  با سلام
  با توجه به ظرفیت محدود پذیرش بهتر است یک گرایش اصلی برای خود انتخاب کنید.

 • شهنازشهبازی درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

  با سلام بنده کارشناسی رشته فقه وحقوق تحصیل می کنم. ارشد حقوق شرکت کرده ام وقصدم گرایش حقوق خانواده است آیا می توانم با مطالعه در این منابع در زمان کم امید قبولی داشته باشم؟ با تشکر

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

  با سلام
  بهتر است یک گرایش اصلی انتخاب کنید و در کنار آن به فکر حقوق خانواده نیز باشید زیرا ظرفیت پذیرش بسیار اندک است.

 • مهاجر غریب درتاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

  باعرض سلام و خداقوت
  بنده. ۲ روز با سایت شما آشنا شدم و گرایش حقوق خانواده آشناشدم و الان دانشجو هستم و یک ترم دیگر نیز تا فارغ التحصیلی دارم باتوجه به اینکه تا کنکور ارشد وقت اندکی دارم نمیدونم. چه منابعی بخونم؟ و چه دانشگاه هایی پذیرش دارند؟ لطفا کمک م کنید.

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

  با سلام
  بله.

 • محمد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۱

  باسلام
  آیا کسانی که کارشناسی رشته مهندسی وسایر رشته ها باشن میتونن درکارشناسی ارشد دررشته حقوق شرکت کنن؟

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸

  باسلام
  بله

 • سمانه درتاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

  سلام میخواستم بدونم دختر هم پذیرش داره واسه کارشناسی برای کنکور۹۴

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۶

  باسلام
  ۱ – برای آزمون های ارشد باید جداگانه ثبت نام کنید .
  ۲ – حتما اطلاع رسانی خواهیم نمود .

 • سپیده درتاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۴

  ببخشید منظورم ثبت نام برای باشگاه نبود برای خدمات بود.یعنی الان میتونیم تو ازمونهای ازمایشی ارشد شرکت کنیم یا باید اونو جدا ثبت نام کنیم؟مرسی
  و اینکه ثبت نام ماده ۱۸۷ رو شما اطلاع رسانی میکنید؟

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

  باسلام
  ۱ – گرایش حقوق تجاری اقتصادی تخصصی تر نسبت به حقوق تجارت بین الملل است و نزدیک تر به علم اقتصاد می باشد .
  ۲ – بله ، نیازی به ثبت نام جدید نیست و منتظر خدمات آتی باشید .

 • سپیده درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳

  فرق حقوق تجاری اقتصادی بین المللی با حقوق تجارت بین الملل چیه که مواد ازمونشون فرق داره؟
  و سوال دوم اینکه ببخشید خدمات باشگاه نخبگان وکالت در ارشد هم مارو پشتیبانی میکنه یا ثبت نام کنیم؟
  مرسی

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

  باسلام
  به امید فعالیت و موفقیت شما .

 • 5 درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹

  خدا خیرتون بده که ازگمراهی درمون میارید//