تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۸ آذر ۹۴ ساعت ۰۹:۱۳
۹۳ دوشنبه ۱۷ آذر

———————————————

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

———————————————

به نام خدا 

سلسله یادداشتهای موفقیت درآزمون کارشناسی ارشد حقوق۹۴

نوبت سوم : آشنایی با آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۹۴ ( ۳ )

گرایش های حقوق بین الملل، بشر و تجارت بین الملل

حدود ۱۵ درصد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق علاقمند به تحصیل در گرایش های حقوق بین الملل ، حقوق بشر و حقوق تجارت بین الملل هستند . همانند سایر گرایشها ، داوطلبان این سه گرایش نیز باید نمره و رتبه ی گرایش مورد نظر خود را کسب نمایند . مطالب ذیل در جهت آگاهی بیشتر داوطلبان محترم تقدیم می گردد :

۱- مفاد و ضرایب آزمون

۱- ۱) گرایش حقوق بین الملل

به ترتیب عبارتند از : حقوق بین الملل عمومی ( ۲ ) ، حقوق بین الملل خصوصی ( ۱ ) ، حقوق تعهدات ( ۱ ) ، حقوق اساسی (۱) و متون حقوقی ( ۲ ) .

۲-۱) گرایش حقوق بشر

به ترتیب عبارتند از : حقوق بین الملل عمومی ( ۲ ) ، حقوق تعهدات ( ۱ ) ، حقوق اساسی ( ۳ ) ، سازمانهای بین المللی ( ۲ ) ، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری ( ۱ ) و متون حقوقی ( ۲ ) .

۳-۱) گرایش حقوق تجارت بین الملل

به ترتیب عبارتند از : حقوق مدنی ( ۲ ) ، حقوق تجارت ( ۱ ) ، حقوق بین الملل عمومی ( ۱ ) ، حقوق بین الملل خصوصی ( ۱ ) و متون حقوقی ( ۲ ) .

۲- منابع مطالعاتی

با توجه به رقابت فشرده ای که میان داوطلبان برای قبولی در آزمون وجود دارد ، هر داوطلبی می بایست برای افزایش شانس قبولی خود بیشترین مطالعه را داشته باشد . به همین دلیل منابع مطالعاتی ذیل پیشنهاد می گردد :

حقوق مدنی : قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، اعمال حقوقی و وقایع حقوقی(دکتر ناصرکاتوزیان)، سقوط تعهدات ، تشکیل قراردادها و تعهدات (دکتر مهدی شهیدی)، درسهایی از عقود معین۱و۲ (دکتر ناصرکاتوزیان) + قواعد عمومی قراردادها ( دکتر سید حسین صفایی ) + جزوات خودآموز و نکات طلایی مؤسسه طرح نوین اندیشه + قوانین مدنی ، مسؤولیت مدنی ، امور حسبی ، روابط موجر و مستاجر ۷۶ و ۵۶ ، تملک آپارتمانها و اوقاف + آراء وحدت رویه .

حقوق تجارت : دوره ی پنج جلدی (دکتر اسکینی)+حقوق شرکتهای تجاری (دکترمحمدرضا پاسبان)+اسناد تجاری( دکترکورش کاویانی) + مختصر حقوق تجارت (دکترمحمدمهدی توکلی)+ جزوات خودآموز و نکات طلایی مؤسسه طرح نوین اندیشه+ قوانین تجارت ، صدور چک ، ورشکستگی و امور تصفیه ، بخش تعاون ، علائم و اختراعات تجاری + آراء وحدت رویه.

حقوق تعهدات : قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(دکتر کاتوزیان) + جزوات خودآموز و نکات طلایی مؤسسه طرح نوین اندیشه + مواد ۳۳۷-۱۸۳ قانون مدنی + قانون مسؤولیت مدنی .

حقوق بین الملل عمومی : کتاب حقوق بین­الملل عمومی(۱و۲) دکتر امیر ساعد وکیل + کتاب حقوق بین الملل عمومی( دکتر ضیایی بیگدلی) + جزوات خودآموز و نکات طلایی مؤسسه طرح نوین اندیشه + منشور سازمان ملل متحد + اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری.

حقوق بین الملل خصوصی : کتاب حقوق بین الملل خصوصی( دکتر محمد نصیری)+کتاب حقوق بین الملل خصوصی (دکترنجاد علی الماسی) + جزوه حقوق بین الملل خصوصی مؤسسه طرح نوین اندیشه.

حقوق اساسی : بایسته های حقوق اساسی (دکتر قاضی)+جلد دوم حقوق اساسی (دکتر محمد هاشمی) + نظریات تفسیری شورای نگهبان + جزوه خودآموز مؤسسه طرح نوین اندیشه.

حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری : کتاب آیین دادرسی کیفری آقای (دکتر علی خالقی) + جزوات حقوق جزای عمومی و اختصاصی (بابک فرهی) + جزوه خودآموز آیین دادرسی کیفری (بابک فرهی) مؤسسه طرح نوین اندیشه + قوانین مجازات اسلامی + آیین دادرسی کیفری + تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب + آراء وحدت رویه.

سازمانهای بین المللی : سازمانهای بین المللی ( دکتر بیک زاده ) + مبحث سازمانهای بین المللی از کتاب حقوق بین الملل عمومی (۱و۲ ) دکتر امیرساعد وکیل + منشور سازمان ملل متحد + اساسنامه ی سازمانهای بین المللی.

متون فقه : مباحث حقوقی شرح لمعه ( دکتر اسداله لطفی ) + تحریر الروضه ( امینی – آیتی ) + جزوات متون فقه و نکات طلایی متون فقه موسسه طرح نوین اندیشه.

متون حقوقی : Law made simple + Oxford Law + جزوات خودآموز متون حقوقی و خلاصه دیکشنری حقوقی آکسفورد + جزوه زبان عمومی مؤسسه طرح نوین اندیشه.

 

 

۳- دانشگاههای محل تحصیل و ظرفیت پذیرش

۱-۳) گرایش حقوق بین الملل

طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال ۱۳۹۳ ، دانشگاههای ذیل به پذیرش و جذب دانشجو در گرایش حقوق بین الملل اقدام نمودند:

نوبت روزانه : دانشگاههای تربیت مدرس (۷) ، تهران (۶) ، تهران – پردیس قم (۸) ، شهید بهشتی تهران (۱۵) ، شیراز (۹) ، علامه طباطبایی (۱۰) ، قم (۲۰) ، علوم قضایی( ۶ ) و مازندران- بابلسر( ۵ ).

نوبت دوم ( شبانه ) : دانشگاههای تربیت مدرس(۷ )، تهران (۴)، تهران – پردیس قم (۷)، علامه طباطبایی (۱۰) ، قم (۱۰)و مازندران – بابلسر(۳ ).

پیام نور : دانشگاههای مرکز بین المللی عسلویه (۱۵) و مرکز تهران جنوب (۲۳).

غیرانتفاعی : دانشگاههای مفید قم (۱۵) و شهید اشرفی اصفهانی اصفهان (۱۵).

مجازی : دانشگاههای تهران – پردیس قم (۳۰) و تربیت مدرس(۲۰ ).

پردیس خودگردان : دانشگاههای تهران – کیش (۶) و تهران – البرز (۶) ، شیراز (۹ ) و گیلان (۲۰).

۲-۳) گرایش حقوق بشر

طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال ۱۳۹۳ ، دانشگاههای ذیل به پذیرش و جذب دانشجو در گرایش حقوق بشر اقدام نمودند:

نوبت روزانه : دانشگاههای شهید بهشتی تهران (۱۰) و علامه طباطبایی (۱۰ ).

نوبت دوم ( شبانه ) : دانشگاه علامه طباطبایی (۱۰ ).

غیرانتفاعی: دانشگاه مفید- قم(۱۵ )

۳-۳) گرایش حقوق تجارت بین الملل

طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته سال ۱۳۹۳ ، دانشگاههای ذیل به پذیرش و جذب دانشجو در گرایش حقوق تجارت بین الملل اقدام نمودند:

نوبت روزانه : دانشگاههای تهران – پردیس قم (۸) ، شهید بهشتی تهران (۱۵) و علامه طباطبایی (۱۰) .

نوبت دوم ( شبانه ) : دانشگاههای تهران – پردیس قم (۷) و علامه طباطبایی (۱۰) .

مجازی : دانشگاه تهران – پریس قم (۴۰) .

۴- نمره ی قبولی در آزمون

نمره و تراز قبولی در هر دانشگاه یا گرایش تحصیلی، بستگی به کیفیت سوالات و سطح علمی داوطلبان همان سال دارد لیکن برای اینکه داوطلبان گرامی به یک سطح استاندارد قابل قبول برسند باید توجه نمایند که حداقل میانگین علمی لازم در هر درس ۵۰ درصد می باشد . دراینصورت داوطلب می تواند مطمئن باشد که شانس قبولی خواهد داشت اما اگر داوطلب تمایل دارد در گرایش و دانشگاه مطلوب و نوبت روزانه مورد پذیرش نهایی قرار بگیرد ، حتماً باید حداقل میانگین۶۰ درصد را کسب نماید .

۵– انتخاب رشته ی تحصیلی

همانطور که در یادداشت شماره ( ۱ ) اعلام شده است ، پس از اعلام نتایج اولیه آزمون (نیمه ی دوم اردیبهشت ) ، داوطلبان باید بر اساس دفترچه انتخاب رشته و رتبه ی علمی خود ، به انتخاب گرایش تحصیلی و دانشگاههای مورد نظر خود اقدام نمایند .

توجه : مؤسسه طرح نوین اندیشه ، در زمان انتخاب رشته ، جلسات ویژه ای را به صورت اینترنتی و رایگان برگزار می نماید .

خاتمه :

دراین یادداشت تلاش کردیم اطلاعات مورد نیاز داوطلبان را به نحو ساده بیان نماییم . به هرحال دانشجویان گرامی باید در اسرع وقت فعالیت مطالعاتی خود را طبق منابعی که اعلام شده است آغاز نمایند . حداقل ساعات مورد نیاز برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ، ۷۰۰ ساعت است . بنابراین به گونه ای برنامه ریزی کنید تا با روزی ۸ ساعت مطالعه نتیجه دلخواه خود را کسب نمایید .  ضمناً جهت سهولت در مطالعه و یادگیری پیشنهاد می گردد ابتدا جزوات و قوانین مربوطه و در دور دوم مطالعه ، کتب اصلی و مرجع مطالعه گردد .

 

                                                                                                                                             موفق باشید

                                                                                                                                             محمد فرجی

                                                                                                                      مدیر مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

                                                                                                                                              ۹۳/۰۹/۱۷به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 1 ؟