تصویر ثابت

نفرات برتر
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 5 ؟

  • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲

    موفق باشید.

  • فتحی درتاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

    روزبخیر
    فایل تغییرات آدک و ق مجازات جدید خیلی مفید و عالی بود.متشکرم.