تصویر ثابت

نفرات برتر
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 10 ؟

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

  با سلام
  رقابت واقعی به همین ترتیب است.

 • دااوطلب درتاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

  مرسی
  یعنی بین کسانی که واقعارقیب هستن،از هر ۳ نفر یکی؟؟

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹

  باسلام
  از لحاظ آماری کانون مرکز
  لیکن از لحاظ کیفی در تمام کانون ها رقابت و شانس قبولی واقعی (یک به سه) می باشد .

 • دااوطلب درتاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸

  سلام
  امسال در کدام کانون رقابت به نسبت سایر کانونها کمتر است؟؟