تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ بهمن ۹۴ ساعت ۰۹:۱۵
۹۳ یکشنبه ۳۰ شهریور

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

به نام خدا

سلسه یادداشت های موفقیت درآزمون وکالت ۹۳

هفته سی وچهارم : ۵۴ روز برنامه ی مطالعاتی فشرده تاآزمون وکالت ۹۳

دریادداشت هفته ی ۲۷، عنوان کردیم که داوطلبان تا پایان یازدهم مهرماه ، با مطالعه ی قوانین و مقررات، منابع آموزشی و کمک آموزشی می بایست به حداقل آمادگی علمی پنجاه درصد برسند. این کیفیت علمی برای قبولی کافی نیست لیکن می تواند پشتوانه ی علمی بسیارخوبی برای اجرای گام دوم مطالعاتی باشد. دراین یادداشت، می خواهیم بایک برنامه ریزی مناسب، ۵۴ روز باقیمانده تا آزمون وکالت را از لحاظ زمانی مدیریت نماییم و بالاترین بهره وری را داشته باشیم.

اول ) زمان اجرای برنامه

این برنامه ازتاریخ ۱۲ مهر آغاز و تاششم آذرماه به طول خواهد انجامید.

 دوم ) منابع مطالعاتی

حسب وضعیت علمی و مطالعاتی، منابع مورد استفاده متفاوت خواهدبود :

 • خلاصه یادداشت ها، نکته برداری ها وحاشیه نویسی های داوطلبان
 • جزوات کمک آموزشی که داوطلبان قبلاً تهیه و مطالعه کرده اند.
 • بسته ی جمع بندی وکالت مؤسسه طرح نوین که از اواسط مهرماه آماده خواهدشد.

توجه : مطالعه ی قوانین و مقررات اصلی و فرعی و آراء وحدت رویه درکنار هریک ازمنابع فوق الزامی است.

سوم) نحوه ی اجرای برنامه

داوطلبان محترم، می بایست برنامه ی مطالعاتی خود را به سه دوره ی زمانی مختلف تقسیم نموده و در هردوره ی زمانی ، به ترتیب ذیل عمل نمایند:

دوره ی اول : از تاریخ ۹۳/۰۷/۱۲ آغاز و تا تاریخ ۹۳/۰۸/۰۹ (مجموعاً ۴ هفته) ادامه خواهدیافت.

در این دوره داوطلبان طبق جدول ذیل عمل می کنند :

شروع: ۹۳/۰۷/۱۲                               پایان: ۲۵/ ۹۳/۰۷

حقوق مدنی مواد ۱۰۸-۱ +۱۴۵-۱۴۰ + ۵۰۶-۱۸۳ قانون مدنی
آیین دادرسی مدنی مواد ۲۹۴-۱ قانون آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت مواد۲۴۲-۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت (شرکت های سهامی) + مواد ۱۸۹-۹۴ قانون تجارت (سایرشرکتها)
اصول فقه کلیات و وضع الفاظ ، اوامرو نواهی ، مفهوم و منطوق و عام و خاص
حقوق جزا مواد ۲۲۱-۱ قانون مجازات اسلامی (کتاب اول)
آیین دادرسی کیفری مواد ۲۹۳-۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 

 

شروع :۹۳/۰۷/۲۶                                   پایان :۰۹/ ۹۳/۰۸

حقوق مدنی مواد ۸۲۴-۵۱۸ قانون مدنی
آیین دادرسی مدنی مواد ۵۰۱- ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت مواد ۳۳۴-۲۲۳ + ۵۷۵-۴۱۲ قانون تجارت
اصول فقه مجمل ومبیّن ، مطلق و مقیّد ، ادله استنباط احکام وامارات ، اصول عملیه وتعارض ادله
حقوق جزا مواد ۴۴۷-۲۲۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب های دوم و سوم)
آیین دادرسی کیفری مواد ۵۷۰-۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 

توجه : دراین مدت داوطلبان :

الف. نص صریح قوانین مذکور را بادقت می خوانند.

ب. اگر درحاشیه قوانین خود، توضیحاتی نوشته اند، در صورت امکان آنها را نیز مطالعه می نمایند.

دوره ی دوم: از تاریخ ۹۳/۰۸/۱۰ آغاز و تا تاریخ ۹۳/۰۸/۲۳ (مجموعاً ۲ هفته) ادامه خواهدیافت. دراین دوره ی زمانی داوطلبان، نکات مهم و کلیدی بودجه بندی ذیل را مطالعه می نمایند.

شروع : ۹۳/۰۸/۱۰                                   پایان: ۱۶/ ۹۳/۰۸

حقوق مدنی مواد ۱۰۸-۱ +۱۴۵-۱۴۰ + ۵۰۶-۱۸۳ قانون مدنی
آیین دادرسی مدنی مواد ۲۹۴-۱ قانون آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت مواد۲۴۲-۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت (شرکت های سهامی) + مواد ۱۸۹-۹۴ قانون تجارت (سایرشرکتها)
اصول فقه کلیات و وضع الفاظ ، اوامرو نواهی ، مفهوم و منطوق و عام و خاص
حقوق جزا مواد ۲۲۱-۱ قانون مجازات اسلامی (کتاب اول)
آیین دادرسی کیفری مواد ۲۹۳-۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید

شروع : ۹۳/۰۸/۱۷                                پایان :   ۲۳/ ۹۳/۰۸

حقوق مدنی مواد ۸۲۴-۵۱۸ قانون مدنی
آیین دادرسی مدنی مواد ۵۰۱- ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت مواد ۳۳۴-۲۲۳ + ۵۷۵-۴۱۲ قانون تجارت
اصول فقه مجمل ومبیّن ، مطلق و مقیّد ، ادله استنباط احکام وامارات ، اصول عملیه وتعارض ادله
حقوق جزا مواد ۴۴۷-۲۲۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب های دوم و سوم)+تعزیرات(کتاب پنجم)
آیین دادرسی کیفری مواد ۵۷۰-۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید

توجه : درمقایسه با دوره ی اول، داوطلبان به جای مطالعه ی مواد قانونی، حتماً باید نکات مهم و کلیدی مرتبط را ازجزوات کمک آموزشی یا بسته ی جمع بندی وکالت مطالعه نمایند تا ارتقاء علمی داشته باشند.

توجه: ترجیحاً استفاده از بسته ی جمع بندی وکالت یا بسته ی جامع وکالت دراین مرحله ی مطالعاتی پیشنهاد می گردد.

دوره ی سوم ) از تاریخ ۹۳/۰۸/۲۴ آغاز و تا تاریخ ۹۳/۰۹/۰۶ (۱۲ روز) ادامه خواهدیافت.

دراین دوره ی زمانی داوطلبان :

یک.مباحثی که در دوره های اول و دوم نیامده است را مطالعه کنید .

دو. نکات مهم و برگزیده ی خود را مجدداً باید دوره نمایند.

سه. حتماً سوالات پنج سال اخیرآزمون وکالت را مطالعه و نکات مهم وکلیدی آن را به درستی یاد بگیرند.

توجه: داوطلبانی که مبنای مطالعاتی خودرا ، بسته جمع بندی وکالت قرارمی دهند، برای آنها جداگانه برنامه ریزی مطالعاتی تهیه و تقدیم خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص بسته ی جمع بندی وکالت می توانیدبه بنر مربوطه درسایت طرح نوین مراجعه فرمایید.

توصیه های مهم:

 • حداقل ساعت مطالعاتی ازتاریخ ۹۳/۰۷/۱۲ به صورت مفید حداقل ۷ ساعت باید باشد لیکن ۱۰ ساعت مطالعه، مطلوب خواهدبود.
 • داوطلبانی که میانگین علمی آنها کمتر از ۵۰ درصداست، حتماً بسته ی جمع بندی وکالت را مطالعه نمایند.
 • دقت و تمرکز بالا از این دوره زمانی، الزامی است.
 • خواندن منابع وکتب اصلی ومرجع دراین مرحله ، توصیه نمی شود.
 • به گونه ای برنامه ریزی کنید که حداقل ۴۰۰ ساعت مطالعه ی مفید در مدت باقیمانده داشته باشید.
 • حتماً در آزمون انتخاب کانون وکلای مطلوب (۱۸ مهر) شرکت کنید. اطلاعات بیشتر در سایت مؤسسه موجوداست .
 • درصورت استفاده ازبسته ی جمع بندی وکالت، حتماً طبق برنامه ریزی و روش مطالعه ی آن عمل کنید.
 • درصورتیکه در آزمون های آزمایشی مؤسسه طرح نوین ثبت نام کرده اید، درآزمون های مراحل پایانی (۶ یا ۴ مرحله) غیبت نکنید.
 • علیرغم یأس، نا امیدی، خستگی و … مطمئن باشید اگر درمدت ۵۴ روز باقیمانده باقدرت وانرژی بالا ، مطالعه کنید شماهم مانند دیگران فرصت وشانس قبولی خواهید داشت.
 • داوطلبانی هم که تاکنون عملکرد خوبی داشته اندمراقب باشند دچار غرور ، رخوت و … نشوند. مدیریت زمان و مطالعه تا روز آزمون وکالت بسیارمهم است.قبولی حق شماست، مراقب باشید آن را ازدست ندهید.

    توجه : یادداشت هفته آینده باعنوان ((باید و نبایدهای آزمون وکالت )) درتایخ ۹۳/۰۷/۰۶ تقدیم خواهد شد.     

                                                                                                                                                        

موفق باشید

             محمدفرجی

مدیرمؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

                                                                                                                                                                            ۹۳/۰۶/۳۰به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 4 ؟

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴

  با تسلط بر مطالب بسته جمع بندی انکان پاسخ گویی به ۷۰ درصد سوالات را خواهید داشت.

 • fathi درتاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

  روزبخیر
  بجز درس آیین دادرسی کیفری بقیه درسها رو در سطح۴۰ یا۵۰درصد میزنم تو ازمون هفته قبل هیچی نخوندم . فقط روزنامه وار مطالب رو خوندم.الان دارم طبق برنامه جمع بندی میخونم و بسته جمع بندی رو هم ثبت نام کردم بنظرتون میتونم موفق باشم؟

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹

  بهتر است توامان عمل کنید.

 • سپيده درتاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸

  ببخشید من یه راهنمایی میخوام.اگه هنوز نصف کلاسای مجازی مونده باشه که ببینیم از ۱۲ مهر به این برنامه عمل کنیم یا کلاسارو تکمیل کنیم؟

 • فتحی درتاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

  ممنونم از توضیحات مفید شما.

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

  باور بفرمایید ما هم همانند شما هستیم.

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

  با سلام
  برنامه ۲۱ و ۲۲ فقط قانون خوانی است بنابراین نگران نباشید خیلی سریع می توانید آن را اجرا کنید.

 • !!!!!!! درتاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

  من میخوام جز ده تای اول بشم،وازالان دیگه میتونم جمع بندی کنم و حالت جامع بخونم،اما مجبورم برنامه ۲۱و۲۲ رواجراکنم،ویکم بهم سخت میگذره اینطوری…..این هفته تستهای مدنی رو بصورت مرورازاول زدم….

 • سپيده درتاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

  وای تو رو خدا به داد برسین.دو روزه سرعت اینترنتو کمتر کردن.نمیشه اصلا کلاسارو دید.همش قطع و وصله.

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

  باسلام
  حتما بسته جمع بندی وکالت را مطالعه کنید

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

  در دوره های دوم و سوم امکان مطالعه خواهید داشت .

 • خالدی درتاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

  سلام چرا تو برنامه ۵۵روزه قسمت اخر مدنی ماده ۸۰۰به بعد دربرنامه نیست یا جزا قسمت تعزیرات . و خیلی،مطالب دیر

 • علیرضا ازادشهابی درتاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

  با سلام خدمت شما جناب آقای فرجی مدیریت محترم موسسه طرح نوین اندیشه
  از برنامه کاربردی و زیبای شما بسیار متشکرم فقط سوالی داشتم که امید وارم راهنمایی فرمایید
  بنده با مطالعه توانستم اطلاعات خودرا در دروس مدنی و ایین دادرسی مدنی و تجارت به سطح متوسط برسانم که با این یرنامه نیز میزان ان افزایش خواهد یافت ولی متاسفانه علی رغم تلاش یکسان در زمینه یادگیری درس حقوق جزا امار مناسبی در ازمونها نداشتم لطفا جهت جبران این نقیصه راهنمایی لازم را به بنده اعلام نمایید با تشکر علیرضا ازادشهابی