تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۲ آذر ۹۴ ساعت ۰۷:۱۹
۹۳ یکشنبه ۲۳ شهریور

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

به نام خدا

سلسه یادداشت های موفقیت درآزمون وکالت ۹۳

هفته سی وسوم : مهارت ها و توانمندی های لازم برای قبولی در آزمون وکالت

 آزمون وکالت ۹۳ ، در تاریخ هفتم آذرماه به صورت همزمان در ۲۳ کانون وکلای مستقل کشور برگزار خواهدشد. با توجه به ظرفیت پذیرش۲۵۷۰ نفر، امسال رقابت بسیارسختی میان داوطلبان حاکم خواهد بود . بنابراین داوطلبان گرامی برای موفقیت وقبولی می بایست تمام مهارتها و توانمندی های خود را به کاربگیرند . دراین یادداشت ، عمده مهارت های لازم برای موفقیت درآزمون وکالت را بررسی می نماییم .

اول ) مهارت ها و توانمندی های علمی

اصولاً برای قبولی در آزمون وکالت ، توانایی و آمادگی علمی شرط مهم و اساسی است . بنابراین برای آنکه داوطلبان در پاسخگویی به سوالات ، مشکلی نداشته باشند می بایست ، کیفیت و توانایی علمی خود را درسطح بسیارخوبی تثبیت نمایند و برای رسیدن به این سطح قابل قبول ، عناصرذیل ضروری و الزامی است :

۱- تسلط برمتن قوانین و مقررات (اصلی وفرعی)

همانطور که می دانیم ، حداقل ۶۵ درصد سوالات آزمون وکالت برمبنای قوانین و مقررات اصلی وفرعی است . پس عموم داوطلبان می بایست درگام اول ، تسلط برمتن قوانین و مقررات را در دستور کارخود قرار دهند . البته برای رسیدن به معیار قابل قبول ، می بایست دو کار همزمان انجام گیرد :

الف. نص صریح قوانین و مقررات ، مطالعه و حفظ شود .

ب. مفهوم ماده و منظور قانونگذار و مقنن نیز به درستی درک و استنباط گردد .

توجه:  دراینصورت ، چه منظور طراح سوال درنص صریح قانون و چه درفهم و استنباط از قانون نهفته باشد ، داوطلب می تواند پاسخ مناسب را انتخاب نماید.

۲-تسلط برآراء وحدت رویه (حقوقی کیفری)

علاوه بر قوانین و مقررات ، داوطلبان باید آراء وحدت رویه صادره از دیوانعالی کشور را نیز برای قبولی ، مطالعه نمایند. هرچند که درمقایسه با قوانین و مقررات ، حداکثر ۱۰ درصد سوالات به آراء وحدت رویه اختصاص داده می شود لیکن ترجیحاً پیشنهاد می شود ، داوطلبان گرامی ، آراء صادره ی ده سال اخیر را مطالعه نمایند.

۳- تسلط بر مفاهیم و نظریات مهم حقوقی

هرچند دفترچه ی سوالات آزمون وکالت بر اساس قوانین ومقررات و آراءوحدت رویه ، طراحی می گردد لیکن تسلط برمفاهیم و نظریات مهم حقوقی و تفاسیر اساتید و علمای حقوق نقش بسیارمهمی درپاسخگویی مطلوب به سوالات را دارد و به همین دلیل است که با تسلط بر قوانین و مقررات و آراءوحدت رویه می توان نمره ی قبولی را بدست آورد لیکن کسب نمره ی عالی یا رتبه ی برتر سخت و دشوار خواهدبود.

توجه مهم: منبع و مرجع مناسب برای پاسخگویی به سوالات این قسمت ، منابع و کتب اصلی است که به کرات دراین خصوص گفته شده است مثل : قانون مدنی دکترکاتوزیان ، دوره ی سه جلدی دکترشمس ، دوره ی حقوق جزای اختصاصی دکتر میرمحمدصادقی ، محشای قانون مجازات اسلامی دکترگلدوزیان ، اصول فقه دکترمحمدی، مختصر حقوق تجارت دکترتوکلی و بایسته های آیین دادرسی کیفری بابک فرهی . حال ممکن برخی از داوطلبان فرصت و امکان مطالعه ی این کتب یا منابع ارزشمند دیگر را نداشته باشند که در اینصورت پیشنهاد می گردد  یکی از گزینه های ذیل را انتخاب کنند :

الف. جزوات کلاسی خودرا مطالعه کنند.

ب. بسته ی جامع وکالت + مختصر حقوق تجارت دکترتوکلی + بایسته های آیین دادرسی کیفری بابک فرهی را بخوانند.

ج. بسته ی جمع بندی وکالت مؤسسه طرح نوین ( از اواسط مهر ماه منتشر خواهدشد) را مطالعه نمایند.

 نتیجه گیری: درگام اول، با تسلط بر قوانین و مقررات ، آراء وحدت رویه و مفاهیم و نظریات  مهم حقوقی می توان امیدواربود داوطلبان مشکلی در پاسخگویی به سوالات نخواهند داشت .ضمناً باید خاطر نشان نمودکه پاسخگویی به حداقل ۱۴ و حداکثر ۱۶ پاسخ صحیح در هر درس ، نتیجه ی خیلی خوبی است که رتبه ی بسیارمناسبی را برای داوطلبان به ارمغان خواهدآورد.

دوم ) مهارت ها و توانمندی های شخصی

هرچند مهارت ها، توانمندی ها وقابلیت های علمی نقش اصلی و اساسی درقبولی داوطلبان دارد لیکن نمی توان ازمهارت ها و توانمندی های شخصی آنها نیز ، غفلت نمود. در واقع آنچه که داوطلبان را دریک آزمون فشرده و سخت از یکدیگر متمایز می نماید ،  همین مهارتها و توانمندی های شخصی است که هریک راجداگانه بررسی می نماییم :

۱- روحیه و اعتماد به نفس

علاوه برکیفیت و توانمندی علمی ، روحیه و اعتماد به نفس داوطلب حائزاهمیت است . این ویژگی و شاخصه باعث می گردد:

الف. داوطلب درمسیرمطالعاتی خود با انرژی و اعتمادبه نفس بالا ، منابع مورد نیاز خود را با دقت مطالعه می کند و هرگز درمسیر مطالعاتی خود مأیوس و ناامید نخواهد بود.

ب. این روحیه و اعتماد به نفس بالا، منجر به این خواهدشد که در روز آزمون وکالت نیز باقدرت ، مطالب و مباحث آموخته ی قبلی را به درستی درحافظه ی خود ، بازیابی نماید وبه شکل مطلوب به پرسش های مطروحه پاسخ دهد.

۲- سرعت درمطالعه

داوطلبانی که این ویزگی و مهارت را دارند ، ازدوجهت نسبت با سایرین مقدم وبرتر هستند:

الف. دوره های مطالعاتی شان  بیشتر است و به همین دلیل با تکرار مطالب ، به خوبی آنها را در ذهن و حافظه ی خود تثبیت و ماندگار می نمایند و درنتیجه ازکیفیت علمی مناسبی برخوردارخواهندشد.

ب. در روز آزمون وکالت ، می توانند به خوبی زمان آزمون را مدیریت کنند و دچار کمبود وقت (مشکل همیشگی داوطلبان) نخواهندشد.

۳- دقت و تمرکز بالا

این ویژگی در دومرحله ، آثار مثبت دارد :

الف. در دوره های مطالعاتی ، داوطلب با دقت و قدرت تمرکز خود به درستی مطالب را می آموزد و در حافظه ی خود ثبت و ضبط می نماید و همین امر منجر به افزایش کیفیت علمی او خواهد شد .

ب. در روز آزمون وکالت ، علاوه بر اینکه منظور طراح سوال را به درستی شناسایی می کند، در پاسخگویی به سوالات نیز اسیرهیجان ، و اشتباه نخواهدشد.

۴- هوشمندی و فرصت طلبی

داوطلب باهوش و فرصت طلب ، از هرلحظه و امکان برای افزایش توانایی علمی خوداستفاده می کند . بنابراین :

الف. درمرحله ی مطالعاتی خود، انرژی و توان خود را فقط صرف مطالعه ی منابع مفید نموده و زمانهای ارزشمندخود را به راحتی از دست نمی دهد.

ب. با توجه به شناخت ازتوانایی علمی و هدف خود در آزمون وکالت (رتبه ی برتر یا نمره ی متوسط یا صرف قبولی ) امکانات و ابزارهای متناسب را فراهم می آورد.

ج. در روز آزمون وکالت ، فقط به سوالاتی جواب می دهد که هدف او را برآورده می سازد. به عبارت دیگر درپاسخگویی به سوالات آزمون ، ازقبل استراتژی مشخصی برای خود تعریف و ترسیم نموده است .

۵- مدیریت زمان

تاآزمون وکالت ۹۳ حدود ۷۵ روز فرصت باقی است . اگر داوطلب براساس اهداف مدنظر خود ، عمل نماید وقبولی در آزمون وکالت را دراولویت قراردهد ، حداقل ۶۰۰ ساعت مطالعه ی مفید و هدفمند درانتظار او خواهد بود . پس روزهای باقیمانده باید به گونه ای برنامه ریزی شود که هرداوطلب دارای برنامه ، بتواند نهایت بهره و استفاده ی مناسب  ازفرصت های پیش رو را داشته باشد .

۶- انتخاب کانون مناسب

درآزمون وکالت بیشتر داوطلبان شانس واحتمال قبولی را دارند با این شرط که :

الف. به کیفیت علمی مطلوب (حداقل ۶۰ درصد) برسند.

ب. کانون مناسبی را با توجه به توانایی علمی خود انتخاب نمایند.

بنابراین ، ممکن است داوطلبی با میانگین نمره ی ۵۰ درصد در برخی کانون ها پذیرفته نشود لیکن اگر کانون مناسبی را انتخاب کند ، مسلماً شانس و احتمال قبولی خواهدشد . درغیراینصورت علیرغم همه ی زحمات وتلاشهای صورت گرفته متأسفانه نتیجه ی مطلوب حاصل نخواهد شد.

خاتمه : در این یادداشت عموم مهارت ها و توانمندی های علمی و شخصی لازم برای قبولی درآزمون وکالت را به صورت فشرده و اجمالی بررسی نمودیم که داشتن و رعایت آنها می تواند اثرات مثبتی را درمسیر موفقیت به جای بگذارد . به همین دلیل به  داوطلبان گرامی پیشنهاد می گردد موارد مندرج دراین یادداشت را درابتدا با دقت مطالعه نموده و عزم جدی خود را دراجرا و تحقق آنها به کار گیرند . درپایان موارد ذیل یادآوری می گردد :

۱ –  آگهی ثبت نام آزمون وکالت ۹۳ درسایت طرح نوین آمده است.

۲- زمان ثبت نام آزمون وکالت از ۹۳/۰۷/۱۴لغایت ۹۳/۰۷/۲۳خواهدبود.

۳- یادداشت روز (۹) را درسایت طرح نوین حتماً مطالعه نمایید.

۴-  آگهی جلسه ی مشاوره و آزمون انتخاب کانون وکلای مطلوب درسایت طرح نوین موجوداست . آن را بخوانید.

۵- بسته ی جمع بندی وکالت از اواسط مهرماه توزیع خواهدشد. مشخصات این بسته ی مطالعاتی از تاریخ ۹۳/۰۶/۲۵درسایت طرح نوین قرار خواهد گرفت.

توجه : یادداشت هفته آینده باعنوان (( ۶۰ روز برنامه ی مطالعاتی فشرده تا آزمون وکالت۹۳   )) درتایخ ۳۰/۶/۳۰تقدیم خواهد شد.     

موفق باشید 

                                                                                                                                                                              محمدفرجی

مدیرمؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

                                                                                                                                                                               ۲۳/۰۶/۹۳به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 10 ؟

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

  ممنون از لطف شما .

 • yasighazi درتاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

  آقای فرجی از زحمات و پیگیری مداوم و فرمایشات ارزشمندتون کمال تشکر را دارم خیلی انرژی میدین

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۷

  با سلام
  کلاس آیین دادرسی مدنی توسط آقای علینقی برگزار خواهد شد.

 • سپيده درتاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

  ببخشید قضیه ی ایین دادرسی مدنی چیه؟۲تا کلاسه؟یا اقای طاهری دیگه ادامه نمیدن و اینا ادامه ی کلاسای ایشونه؟مرسی

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

  با سلام
  وظیفه ماست.

 • فاطمه پورقاسم (شهسوار ) درتاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

  با سلام و احترام . از اینکه تا دقیقه ۹۰ این آزمون همراه ما هستید متشکریم .