تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۰ بهمن ۹۴ ساعت ۰۶:۵۱
۹۳ یکشنبه ۱۹ مرداد

 

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

————————————————-

[poll id=”39″]

————————————————-

به نام خدا

سلسله یادداشت های موفقیت در آزمون وکالت ۹۳

هفته بیست و هشتم:۴۰نکته مهم ویژه آزمون وکالت

 

۱-ظرفیت پذیرش کانون های وکلای دادگستری توسط هیأتی ۳ نفره متشکل از ۲ نماینده ازقوه ی قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا هرسال براساس نیازهای منطقه ای مشخص می گردد . تا لحظه ی نگارش این یاد داشت فعلاً کانون های البرز (۱۰۰نفر) ، اردبیل (۵۰نفر) و مرکزی (۲۵نفر) اعلام ظرفیت کرده اند و درخصوص سایرکانون ها نیزبه تدریج تصمیم گیری و اطلاع رسانی خواهد شد .

۲- آگهی ثبت نام آزمون وکالت ۹۳ احتمالاً اوایل شهریورماه درسایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) منتشر خواهد شد .

۳- زمان ثبت نام داوطلبان آزمون وکالت ۹۳ ، احتمالاً دهه ی اول مهر خواهد بود .

۴- کلیه شرایط و مدارک موردنیاز برای ثبت نام درآگهی مذکور اعلام خواهد شد .

۵- ارائه مدرک یاگواهی فارغ التحصیلی کارشناسی حقوق یا فقه ومبانی حقوق اسلامی ، وضعیت نظام وظیفه (برای آقایان)وسن داوطلبان ازموضوعات مهم برای ثبت نام است .

۶- درصورت نقص درمدارک ، امکان برطرف نمودن آنها درهنگام توزیع کارت وجود دارد .

۷- اگر داوطلبی اساساً واجد شرایط ثبت نام نباشد ولو درصورت ثبت نام وشرکت درآزمون وحتی قبولی ، کلیه اعمال واقدامات او فاقد اثرواعتبار است مثل اینکه سن داوطلب ۵۱ سال باشد یا هنوز فارغ التحصیل نشده باشد .

۸- هرداوطلب فقط امکان ثبت نام وشرکت دریک کانون را دارد .

۹- هرداوطلب فقط شانس و احتمال قبولی درکانون محل ثبت نام خود را دارد . بنابراین نمره ی علمی داوطلب قابل اعمال و ترتیب اثردرسایرکانون ها نمی باشد .

۱۰- درآزمون وکالت ، معدل فارغ التحصیلی تأثیری درامتیاز یا نمره ی علمی داوطلب ندارد .

۱۱- دارندگان سهمیه شاهد یا ایثارگر ، حتماً باید مدارک و مستندات خود را هنگام ثبت نام ، ارسال نمایند .

۱۲- دارندگان سهمیه شاهدیا ایثارگراصولاً می بایست ۸۰ درصد آخرین نمره ی قبولی درسهمیه آزاد را کسب نمایند. مثلاً اگر آخرین نمره ی قبولی داوطلب سهمیه آزاد ۱۰ است ، داوطلب با سهمیه شاهد یا ایثارگر ، می بایست حداقل نمره ی ۸ راکسب نماید.

۱۳- تاریخ آزمون وکالت هنوز اعلام نشده است لیکن طبق رویه معمول اتحادیه اواخر آبان یا اوایل آذر ، تاریخ احتمالی برگزاری آزمون خواهد بود. به هرحال بایدمنتظراعلام نظر رسمی ازسوی اتحادیه باشیم .

۱۴- آزمون وکالت به صورت تستی ویک مرحله ای برگزارمی شود .

۱۵- طراحان سوال توسط اتحادیه تعیین می شوند واصولاً تعدادی ازکانون ها درطرح سوال مشارکت دارند .

۱۶- منبع اصلی سوالات قانون و آراء وحدت رویه است ( حداقل ۶۰ درصد) لیکن برای پاسخگویی مطلوب به سوالات می بایست ازلحاظ ماهوی بر قوانین ومقررات تسلط داشت .

۱۷-مطالعه ی منابع وکتب اصلی برای کسب نمره میانگین بالای ۶۵ درصد ضروری است لیکن به صرف مطالعه وتسلط ماهوی برقوانین ، مقررات و آراء وحدت رویه امکان پاسخگویی به حداقل۶۰ درصد سوالات ممکن است .

۱۸- تاسال گذشته معیار قبولی درآزمون وکالت” میانگین نمره “بودلیکن درسال ۹۲ ،معیار تغییرکرد وتبدیل شد به” تراز نمره “.

۱۹- در” تراز نمره ” ، عملکرد داوطلب درهردرس مهم است . بنابراین برخلاف گذشته نمی توان ازنمره ی علمی یک یادو درس صرفنظر نمود . پس هرداوطلب می بایست برتمام دروس تسلط کافی داشته باشد .

۲۰- هرچقدر” نمره ی داوطلب ” درمقایسه با “میانگین نمره سایرداوطلبان ” بیشترباشد ، “تراز نمره ” ی اوبیشتر خواهد شد .

۲۱- فرض کنید نمره ی داوطلب دردرس حقوق مدنی ۸۰ و میانگین سایرداوطلبان ۵۰ باشد . دراینصورت :

( نمره استاندارد)Z =(انحراف معیار)SD  ÷  میانگین سایرینمیانگین داوطلب    

حال اگرSDرا یک عدد فرض کنیم مثل ۳۰ به روش ذیل محاسبه می کنیم  :

۱=  Z = 30 ÷ ۵۰- ۸۰ 

طبق فرمول سازمان سنجش ، تراز نمره ی داوطلب اینگونه محاسبه می گردد :

۷۰۰۰ = ۵۰۰۰ + ۱ × ۲۰۰۰ = ۵۰۰۰ + Z2000

توجه : ۵۰۰۰ عددثابتی است که به همه داوطلبان داده می شود .

۲۲- هرچقدر میانگین نمره ی داوطلب درهردرس  درمقایسه با سایرین ، بالاتر باشد ، تراز نمره ی او نیز بهتر خواهد بود .

۲۳- میانگین ترازنمره ی داوطلب درمجموع عبارتست از جمع حاصل از نمرات تراز ۶ درس تقسیم بر مجموع دروس .

۲۴- داوطلبان برای کسب نمره تراز مطلوب ، می بایست درهر۶ درس ، عملکرد قابل قبولی داشته باشند .

۲۵- حداقل ۱۳ پاسخ صحیح در هردرس (پس از کسرپاسخ های غلط) می تواند ، قبولی داوطلب را تضمین کند .

۲۶-حداکثرتعداد پاسخ غلط در هر درس می بایست ۳ عدد باشد وبیش ازآن ، قبولی داوطلب را تهدید می کند یا” ترازنمره” اورا کاهش می دهد.

۲۷- انتخاب کانون وکلا براساس ، کیفیت علمی داوطلب بسیارمهم است .

۲۸- کانون وکلای مرکز ، بیشترین شرکت کننده و پذیرش را درمقایسه باسایرکانون ها داراست .

۲۹- داوطلبان کانون وکلای مرکز در۵گروه قرارمی گیرند :

الف ) کسانی که فقط قبولی در شهرتهران را می خواهند .

ب) کسانی که به قبولی در استان تهران هم رضایت می دهند .

ج)کسانی که استانهای نزدیک به تهران را نیزمی پسندند مثل سمنان و یزد .

د) کسانی که فقط می خواهند قبول شوند .

ه) کسانی که هدفی برای قبولی ندارند .

۳۰- درآزمون وکالت با توجه به تعداد شرکت کنندگان وظرفیت پذیرش ، احتمالاً شانس قبولی ۲۷ به یک می باشد لیکن رقابت واقعی پنج به یک می باشد یعنی به طور میانگین ۲۲ نفر از شرکت کنندگان به دلایل مختلف اصلاً جزو رقبا قرار نمی گیرند .

۳۱- باتوجه به تغییرقوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ،تسلط برمتن قوانین اصلی وفرعی مرتبط برای پاسخگویی به سوالات بسیارمهم است .

۳۲- در درس اصول فقه ، مطالعه و درک کاربردی بسیارمهم است . به عبارت دیگر سعی کنید مفاهیم اصولی را درمتون قوانین به صورت کاربردی جستجو کنید .

۳۳- برنامه ریزی و مدیریت آزمون تا روز آزمون اصلی بسیارحائزاهمیت می باشد .

۳۴- یادداشت هفته ۲۷ را بادقت مطالعه کنید . اجرای این برنامه ، می تواند قبولی شمارا تضمین کند .

۳۵- اگرفقط می خواهید درآزمون وکالت پذیرفته شوید ، جزوات کمک آموزشی ، قوانین ومقررات ، آراءوحدت رویه  و سوالات سنوات اخیر را با دقت وتمرکز کافی مطالعه کنید . لیکن برای کسب رتبه ، مطالعه ی  منابع اصلی الزامی است .

۳۶- مطالعه ی حداقل ۱۲۰۰ ساعت مفید برای قبولی درآزمون ضروری است لیکن از این پس به گونه ای برنامه ریزی کنید که حداقل ۵۰۰ ساعت مطالعه ی مفید و هدفمند داشته باشید .

۳۷- علاوه برمطالعه ی منابع ، تمرکز ، آرامش ، اعتماد به نفس ، سرعت درتست زنی وپاسخگویی و….درقبولی شما بسیار مؤثراست .

۳۸- مدیریت روز آزمون هم می تواند ، شانس قبولی شما را افزایش دهدکه دریادداشتی جداگانه به آن خواهیم پرداخت .

۳۹- مؤسسه طرح نوین اندیشه درهفته اول مهرماه ، آزمون تعیین سطح برای انتخاب کانون وکلای مطلوب به صورت رایگان برگزار می نماید . شرکت برای عموم داوطلبان آزاد است .

۴۰- به گونه ای برنامه ریزی کنید تا هفته اول مهرماه به آمادگی علمی ۵۰ درصد برسید . دراینصورت می توانید تا روز آزمون به کیفیت علمی دلخواه خود برسید و امیدوار به قبولی باشید.

توجه : یادداشت هفته آینده تحت عنوان ” آشنایی با قوانین ومقررات مهم آزمون وکالت ” درتاریخ ۹۳/۵/۲۶تقدیم خواهد شد .

 

 

موفق باشید

محمد فرجی

مدیر مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه  

۹۳/۰۵/۲۰به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 4 ؟

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷

  ممنون از لطف شما.

 • حبيب باقرزاده درتاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷

  سلام
  نکات 40گانه اي که بيان کرديد واقعا مهم و ضروري بود.
  مطمئنا براي تدوين اين نکات بسيار وقت مي گذاريد. سپاس از اين که مانند هميشه به فکر ما داوطلبان آزمون وکالت هستيد. اميدواريم با عمل کردن به اين نکات و قبولي در آزمون، گوشه اي از زحمات شما را جبران کنيم.

 • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰

  با سلام
  خیر

 • میثم درتاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۹

  سلام…شرط معدل هم واسه ثبت نام ازمون وکالت ملاک هستش