تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۲ آذر ۹۴ ساعت ۰۸:۵۹
۹۳ یکشنبه ۲۵ خرداد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

—————————————————

[poll id=”28″]

————————————————-

 

 

به نام خدا

سلسله یادداشت های موفقیت در آزمون وکالت ۹۳

هفته بیست و یکم : آخرین تحولات در آزمون وکالت ۹۳

آزمون وکالت امسال ، همچون سالهای گذشته در پاییز امسال برگزار خواهد شد . جهت اطلاع و آگاهی بیشتر داوطلبان گرامی آخرین تحولات و تغییرات در آزمون وکالت ۹۳ را در این یادداشت مورد بررسی قرار خواهیم داد .

۱- زمان ثبت نام آزمون

هنوز به طور رسمی اعلام نشده است لیکن به نظر می رسد همچون روال گذشته ، شهریور ماه آگهی ثبت نام در سایت اسکودا منتشر و زمان ثبت نام قطعی داوطلبان نیز اوایل مهرماه خواهد بود .

۲- زمان برگزاری آزمون

تاکنون تصمیم گیری نشده است لیکن به نظر می رسد ، آبان ماه ۹۳ برای برگزاری آزمون پیشنهاد گردد .

۳-نحوه ی برگزاری آزمون

همچون سالهای گذشته به صورت تستی ( چهار گزینه ای ) و یک مرحله ای خواهد بود .

۴- مفاد آزمون

دروس حقوق مدنی ، آیین دادرسی مدنی ، حقوق تجارت ، حقوق جزای عمومی و اختصاصی ، آیین دادرسی کیفری و اصول فقه .

۵- ضرایب آزمون

دروس حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ( ضریب ۳ ) ، اصول فقه ( ضریب ۱ ) و حقوق جزای عمومی و اختصاصی ، حقوق تجارت و آیین دادرسی کیفری ( ضریب ۲ ) .

۶- تعداد شرکت کنندگان

در سال ۱۳۹۲ ، تعداد ثبت نام کنندگان در آزمون وکالت حدود ۵۹ هزار نفر بود لیکن امسال به نظر می رسد حدود ۷۰ هزار نفر دراین آزمون ثبت نام نمایند .

۷– ظرفیت پذیرش

درخصوص ظرفیت پذیرش تصمیم گیری قطعی نشده است لیکن در بهترین حالت ظرفیت پذیرش حدود ۳ هزار نفر خواهد بود . به عبارت دیگر ، ظرفیت پذیرش حدود ۵ – ۴ درصد کل ثبت نام کنندگان در آزمون پیش بینی می گردد .

 

۸- نحوه ی پذیرش

از آنجاییکه آزمون وکالت مسابقه است نه امتحان ، شرط قبولی و پذیرش ، برتری نسبت به سایر رقبا است نه کسب نمره ی قبولی ( مثلاً ۱۲ از ۲۰ ) . در احراز برتری ، دو روش عموماً مورد استفاده قرار می گیرد :

روش اول : میانگین نمره

منظور از میانگین نمره یعنی اینکه داوطلب از مجموع ۶ درس آزمون ، میانگین قابل قبولی را به دست آورد . به عنوان مثال ، درصدهای داوطلب در دروس مختلف به ترتیب عبارتست از :

حقوق مدنی : ۸۰ درصد           آیین دادرسی مدنی : ۶۵ درصد           حقوق تجارت : ۷۰ درصد

حقوق جزا : ۵۰ درصد             آیین دادرسی کیفری : ۶۵ درصد           اصول فقه : ۵۰ درصد

با اعمال ضرایب ، نمره داوطلب در هر درس به ترتیب ذیل است :

حقوق مدنی : ۲۴۰                   آیین دادرسی مدنی : ۱۹۵                   حقوق تجارت : ۱۴۰

حقوق جزا : ۱۰۰                     آیین دادرسی کیفری : ۱۳۰                   اصول فقه : ۵۰

و مجموع نمرات داوطلب در کلیه دروس عبارتست از :

۸۵۵ = ۵۰ + ۱۳۰ + ۱۰۰ + ۱۴۰ + ۱۹۵ + ۲۴۰

و در نهایت میانگین درصد داوطلب به شکل ذیل محاسبه می گردد :

۷۶/۶۵ = ( مجموع ضرایب ) ۱۳ ÷ ۸۵۵

به عبارت دیگر میانگین درصد اکتسابی داوطلب از ۱۰۰ درصد ، ۷۶/۶۵ درصد می باشد .

حال اگر بخواهیم میانگین نمره ی او را از ۲۰ حساب کنیم می شود :                   ۱۵/۱۳= ۵ ÷ ۷۶/۶۵

روش دوم : نمره تراز

در سال ۹۲ ، سازمان سنجش برای اولین بار در آزمون وکالت از روش ” نمره تراز ” استفاده نمود . بر خلاف میانگین نمره ،       ” نمره تراز ” بیانگر عملکرد داوطلب در هر درس در مقایسه با سایر رقبا می باشد . فرمول محاسبه ” نمره تراز ” عبارتست از :

نمره استاندارد Z = انحراف معیار SD ÷ میانگین نمره داوطلبان – نمره داوطلب

تراز نمره داوطلب در هر درس = ۵۰۰۰ + Z 2000

جهت آگاهی بیشتر داوطلبان ، فرمول فوق به زبان بسیار ساده توضیح داده می شود :

نمره ی داوطلب : منظور نمره ی هر داوطلب در هر درس است مثلاً حقوق مدنی ( ۸۰ )

میانگین نمره داوطلبان : منظور میانگین نمره کلیه شرکت کنندگان در هر درس است مثلاً حقوق مدنی ( ۵۰ )

انحراف معیار : یک نمره ریاضی است که در هر آزمون ، جداگانه اعمال می گردد مثلاً در آزمون وکالت ( ۳۰ ) و برای همه یکسان است .

۵۰۰۰ : عدد ثابتی است که به همه ی شرکت کنندگان داده می شود .

حال نمره تراز داوطلب را بر اساس نمرات اکتسابی در روش میانگین نمره محاسبه می کنیم :

حقوق مدنی : ۸۰ درصد                                       میانگین داوطلبان : ۵۰ درصد

آیین دادرسی مدنی : ۶۵ درصد                               میانگین داوطلبان : ۴۵ درصد

حقوق جزا : ۵۰ درصد                                         میانگین داوطلبان : ۳۵ درصد

آیین دادرسی کیفری : ۶۵ درصد                             میانگین داوطلبان : ۴۵ درصد

حقوق تجارت : ۷۰ درصد                                     میانگین داوطلبان : ۳۵ درصد

اصول فقه : ۵۰ درصد                                           میانگین داوطلبان : ۱۵ درصد

برای بدست آوردن نمره تراز داوطلب فوق طبق فرمول پیشنهادی عمل می کنیم :

نمره استاندارد ۱ = ۳۰ ÷ ۳۰ = ۳۰ ÷ (۵۰ –۸۰ ) : تراز نمره حقوق مدنی

   ۷۰۰۰ = ۵۰۰۰ + ۱ × ۲۰۰۰

۶۶/۰ = ۳۰ ÷ ۲۰ = ۳۰ ÷ ( ۴۵ – ۶۵ ) : تراز نمره آیین دادرسی مدنی

۶۳۲۰ = ۵۰۰۰ + ( ۶۶/۰ ) ×۲۰۰۰

۵/۰ = ۳۰÷ ۱۵ = ۳۰ ÷ ( ۳۵- ۵۰ ) : تراز نمره حقوق جزا

۶۰۰۰ = ۵۰۰۰ + ( ۵/۰ )× ۲۰۰۰

۶۶/۰ = ۳۰ ÷ ۲۰ = ۳۰ ÷ ( ۴۵ – ۶۵ ) : تراز نمره آیین دادرسی کیفری

۶۳۲۰ = ۵۰۰۰ + ( ۶۶/۰ ) ×۲۰۰۰

۱۶/۱ = ۳۰ ÷ ۳۵ = ۳۰ ÷ ( ۳۵ – ۷۰ ) : تراز نمره حقوق تجارت

۷۳۳۳ = ۵۰۰۰ + ( ۱۶/۱ )× ۲۰۰۰

۱۶/۱ = ۳۰ ÷ ۳۵ = ۳۰ ÷ ( ۱۵ – ۵۰ ) : تراز نمره اصول فقه

۷۳۳۳ = ۵۰۰۰ + ( ۱۶/۱ ) ×۲۰۰۰

پس از بدست آوردن تراز نمره داوطلب در هر درس ، مجموع تراز نمره او را محاسبه می کنیم :

۴۰۳۰۶ = ۷۳۳۳ +۷۳۳۳ + ۶۳۲۰ + ۶۰۰۰ + ۶۳۲۰ + ۷۰۰۰

برای میانگین تراز نمره ، عدد بدست آمده را تقسیم بر مجموع دروس می کنیم :

۶۷۱۷ = ۶ ÷ ۴۰۳۰۶

توجه مهم : ۱- به احتمال بسیار زیاد ، امسال نیز سازمان سنجش از روش دوم یعنی تراز نمره استفاده خواهد نمود .

۲- داوطلبان محترم توجه داشته باشند که برخلاف روش اول ( میانگین نمره ) ، در روش دوم ( تراز نمره ) می بایست آنها در هر درس از میانگین نمره ی کلیه شرکت کنندگان بیشتر بدست آورند و در غیر اینصورت ، تراز نمره ی آنها ، معکوس عمل خواهد نمود . به عنوان مثال در درس اصول فقه اگر میانگین نمره کلیه شرکت کنندگان ۱۵ باشد و نمره داوطلب ۵ باشد ، تراز او به شکل ذیل محاسبه می گردد :

۳۳/۰ – = ۳۰ ÷ ۱۰ – = ۳۰ ÷ ( ۱۵ – ۵ )

۴۳۴۰ = ۵۰۰۰ + ۶۶۰- = ۵۰۰۰ + ( ۳۳/۰ – ) ×۲۰۰۰

درواقع کسب نمره ی کمتر از میانگین نمره داوطلبان ، تراز داوطلب را کاهش و شانس قبولی او را به خطر خواهد انداخت . بالعکس کسب درصد بالا در دروسی که میانگین داوطلبان کمتر است ( مثل اصول فقه ) ، شانس قبولی داوطلبان و کسب رتبه ی بهتر را به شدت افزایش خواهد داد .

۹- تغییرات قوانین

با توجه به اینکه برخی داوطلبان امسال برای اولین بار در آزمون وکالت شرکت می نمایند ، برخی قوانین تغییر یافته به شرح ذیل اعلام می گردد :

الف . حقوق مدنی : منبع اصلی قانون مدنی است لیکن در قوانین فرعی ، قانون جدید حمایت خانواده سال ۹۱ باید مطالعه شود .

ب . آیین دادرسی مدنی : منبع اصلی قانون آیین دادرسی مدنی است و در قوانین فرعی نیز قانون جدید دیوان تشکیلات و آیین دادرسی عدالت اداری سال ۹۲ باید مطالعه شود .

ج . حقوق جزا : قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ باید مطالعه شود . دقت کنید با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید ، برخی قوانین فرعی از جمله قانون اقدامات تأمینی مسنوخ شده است .

د . آیین دادرسی کیفری : قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ منبع طرح سوال است و طبق ماده ۵۷۰ این قانون ، برخی قوانین فرعی نسخ شده است .

ه . حقوق تجارت : لایحه مصوب جدید تجارت در شورای نگهبان است و بعید است به آزمون امسال برسد .

۱۰- شرکت کارآموزان وکالت

در سال ۹۲ ، هیأت مدیره کانون وکلای مرکز مصوبه ای داشت بدین مضمون که کارآموزان وکالت حق شرکت مجدد در آزمون وکالت را ندارند . استثنائاً سال ۹۲ مقرر گردید که برای آخرین بار کارآموزان امکان شرکت مجدد را داشته باشند لیکن از سال ۹۳ ، این ممنوعیت اعمال گردد . اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا ) تاکنون دراین خصوص اعلام نظر ننموده است و باید همچنان منتظر اعلام نظر اسکودا بمانیم .

خاتمه : دراین یادداشت تلاش کردیم آخرین تغییرات و تحولات قطعی و احتمالی آزمون وکالت ۹۳ را مورد بررسی قرار دهیم . حداقل فایده این بحث این است که داوطلبان آمادگی ذهنی قبلی در خصوص تغییرات و تحولات فعلی و آتی را داشته باشند تا در صورت مواجهه ، تحت استرس و فشار ناشی از اعلام ناگهانی قرار نگیرند . از قدیم گفته اند : دانایی ، توانایی است . پس هرچقدر بیشتر بدانید ، توانمندتر خواهید بود و شانس موفقیت شما نیز بیشتر خواهد شد .

توجه : ۱- یادداشت هفته آینده با عنوان ” مدیریت برنامه ریزی مطالعاتی ویژه ماه مبارک رمضان ” در تاریخ ۹۳/۰۴/۰۱تقدیم خواهد شد .

۲- ثبت نام دوره مجازی مشاوره ، برنامه ریزی و پشتیبانی آموزشی ویژه آزمون وکالت ۹۳ با آقای مهدی احمدزاده رتبه یک آزمون وکالت ۹۲ در کانون وکلای مرکز و کشور در سایت طرح نوین آغاز شده است .

محمد فرجی 

مدیر مؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

۹۳/۰۳/۲۵

 

 



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 9 ؟

  • پاسخ درتاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹

    با سلام
    با توجه به حجم زیاد کار (حضوری-تلفنی) شاید امکان پاسخگویی مطلوب شما ممکن نباشد . بنابراین اگر فرصت بیشتری طلب می کنید لطفا به صورت حضوری به دفاتر موسسه مراجعه فرمایید.

  • متین درتاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۸

    سلام
    بی مقدمه میرم سر اصل مطلب لطفا کسایی که قراره جواب تلفن و بدن وسوالای ماهارو جواب بدن راجبه ابهاماتمون چ راجبه ثبت نام داخل موسسه یا…حداقل یکم حوصله و صبر داشته باشن و خابالو نباشن