تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۳ شنبه ۱۰ خرداد

به اطلاع کلیه ثبت نام کنندگان در باشگاه وکالت ۹۳ می رساند در صورتی که مراحل ثبت نام و ارسال مدارک را با موفقیت انجام داده اید ولی تا کنون هیچ خدمتی از سوی باشگاه برای شما ارسال نشده است لطفا تا تاریخ یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ساعت ۲۲ صبر نمایید چنانچه مشکل همچنان باقی مانده بود آن را با ما درمیان بگذارید.



به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 3 ؟