تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۲ سه شنبه ۲۷ اسفند
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه آيين دادرسي كيفري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1392/12/21 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

———————————-

1- متن لايحه آيين‌دادرسي كيفري 

2- نظر شوراي نگهبان(استمهال)

3- نظر شوراي نگهبان(مغايرت)

4- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي – 04 /02 /1391

5- نظر شوراي نگهبان – 24 /03 /1391

6- نظر شوراي نگهبان – 23 /07 /1391

7- متن اصلاح لايحه – 22 /04 /1392

8- نظر شوراي نگهبان (استمهال) – 31 /04 /1392

9- نظر شوراي نگهبان – 12 /05 /1392

10- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي – 1392/09/05

11- نظر شوراي نگهبان (استمهال) – 1392/10/25

12- نظر شوراي نگهبان – 1392/10/25

13- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي – 1392/12/04

14- نظر شوراي نگهبان – 1392/12/21به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 9 ؟