تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۲ جمعه ۱۶ اسفند

برای دریافت تحلیل سوالات آزمون آزمایشی (شماره یک) وکالت ۹۳ به سایت صدای حقوق مراجعه فرمایید.

نکته : رمز فایل ها را از نمایندگی خود دریافت نمایید.

 

صدای حقوقبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 5 ؟