تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۲ دوشنبه ۱۴ بهمن

اطلاعيه در خصوص فرم ثبت نام قبول شده هاي ورودي کارآموزي وکالت سال 1392
فرم ثبت نام قبول شده هاي ورودي کارآموزي وکالت سال 1392 حداکثر تا تاريخ 21/11/1392 در دسترس قرار خواهد گرفت و هم زمان برنامه زمان بندي مراجعه حضوري ، اعلام خواهد شد .
فرم ثبت نام قبول شده هاي ورودي کارآموزي وکالت سال 1392 حداکثر تا تاريخ 21/11/1392 در دسترس قرار خواهد گرفت و هم زمان برنامه زمان بندي مراجعه حضوري ، اعلام خواهد شد .به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 10 ؟