دوره مقدماتی آمادگی آزمون وکالت

خانهدوره مقدماتی آمادگی آزمون وکالت
اشتراک گذاری
کد دوره
محتوای خدمات دوره ی آموزشی
تاریخ شروع دوره
103

دوره شامل: 1- بازدید از دادگاه های استان تهران به همراه اساتید محترم. 2- قانون خوانی (مواد مهم و آزمونی) تعاریف و اصلاحات مهم می باشد.

مرداد
اساتید دوره آموزشی

شقایق اکبری

بایسته های حقوق جزا (کد: 51) دوره کاربردی دعاوی کیفری (کد:51)

سلیمان اکبری

بایسته های حقوق مدنی(کد: 52) دوره کاربردی دعاوی مدنی (کد:52)

شقایق اکبری

بایسته های آیین دادرسی کیفری (کد:53)

فرید کمیجانی

بایسته های حقوق تجارت (کد: 54)

فرید کمیجانی

بایسته های آیین دادرسی مدنی (کد:55)

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .