کارگاه نکته گویی دکتری 98 (خصوصی)

خانهکارگاه نکته گویی دکتری 98 (خصوصی)
اشتراک گذاری
کد دوره
محتوای خدمات دوره ی آموزشی
تاریخ شروع دوره
103

دی
اساتید دوره آموزشی

دکتر روح الله خلجی

متون فقه (دکتری ، خصوصی)

دکتر سیری

زبان عمومی

دکتر حسینیان

استعداد تحصیلی

دکتر فرید کمیجانی

حقوق تجارت(دکتری)

دکتر پیمان عبدغیور

حقوق مدنی (دکتری)

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .