آرائه وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد ... ادامه مطلب

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۰ـ۲/۷/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق ... ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریدر تعیین حقوق بازنشستگان، تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اِعمال نیست شماره دادنامه: ۸۳۸    تاریخ دادنامه: ۱؍۵؍۱۳۹۸    شماره پرونده: ۹۸؍۱۸۹۸مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاعلام کننده تعارض: آقایان مظفر نصر و مهدی محسنیموضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در مورد تعیین و پرداخ... ادامه مطلب

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی نظر به این که حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق‌نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این‌رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط ما... ادامه مطلب

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ مورخ ١٣٩٨/٠١/٢٥ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور شماره ١٠٨١٥/١٥٢/١١٠ روزنامه رسمی مورخ ١٣٩٨/٠٢/١٤

معامله به قصد فرار از پرداخت دينرأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ مورخ ١٣٩٨/٠١/٢٥ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشورشماره ١٠٨١٥/١٥٢/١١٠ روزنامه رسمی مورخ ١٣٩٨/٠٢/١٤نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤/٠٤/٢٣در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی م... ادامه مطلب

رأی وحدت‌رویه شماره ۲۸۸ الی ۳۰۵و ۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت‌رویه شماره ۲۸۸ الی ۳۰۵و ۳۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبا موضوع: پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌‌های زنان در ایام مرخصی زایمان در بخش‌های غیردولتی خصوصی، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است شماره دادنامه: ۲۸۸ الی ۳۰۵ و ۳۰۷تاریخ دادنامه: 31؍۲؍۱۳۹۸شماره پرونده: ۹۷؍۲۴۷۷، ۹۷؍۲۴۷۸، ۹۷؍۲۴۷۹، ۹۷؍۲۴۸۰، ۹۷؍۲۴۸۱، ۹۷؍۲۴۸۲، ۹۷؍۲۴۸۳، ۹۷؍۲۴۸۴، ۹۷؍۲۴۸۵، ۹۷؍۲۴۸۶، ۹۷؍۲۴۸۷، ۹۷؍۲۴۸۸، ۹۷؍۲۴۸۹، ۹۷؍۲۴۹۰، ۹۷؍۲۴۹۱، ۹۷؍۲۴۹۲، ۹۷؍۲۴۹۳، ۹۷؍۲۴۹... ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند مقدمهجلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷/۷۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه... ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریدر خصوص تعارض آرا پیرامون امکان تبدیل وضع استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها از شرکتی به رسمی شماره دادنامه: ۹۲   تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۷   شماره پرونده: ۹۸/۳۰۱مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی (معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداریگردش ک... ادامه مطلب