مطالب

خانهمطالب
تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸

اعاده اعتبار حقی و قانونی

24 تعداد بازدید

اعاده اعتبار حقی و قانونی...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸

نكاتي چند در خصوص قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي

24 تعداد بازدید

نكاتي چند در خصوص قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸

اسم تجارتی

24 تعداد بازدید

اسم تجارتی...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸

تعریف سهم و انواع آن

26 تعداد بازدید

تعریف سهم و انواع آن ...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸

لحظه تشکیل شرکتهای سهانی عام

25 تعداد بازدید

لحظه تشکیل شرکتهای سهانی عام...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸

نکاتی در خصوص تعریف و تشکیل شرکتهای سهامی

25 تعداد بازدید

نکاتی در خصوص تعریف و تشکیل شرکتهای سهامی...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸

تعریف شرکت طبق ماده 571 قانون تجارت و انواع آن

25 تعداد بازدید

تعریف شرکت طبق ماده 571 قانون تجارت و انواع آن...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸

دفتر ثبت تجارتی

27 تعداد بازدید

دفتر ثبت تجارتی...مشاهده بیشتر

بسته آموزشی وکالت

700,000 تومان

نویسنده : گروه اساتید موسسه طرح نوین اندیشه

پیشنهادی

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .