مطالب

خانهمطالب
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

سقوط تعهدات

115 تعداد بازدید

سقوط تعهدات...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

معاملات فضولی

186 تعداد بازدید

معاملات فضولی...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

شروط صحيح و استثنائات آن

168 تعداد بازدید

شروط صحيح و استثنائات آن...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

شروط ضمن عقد

139 تعداد بازدید

شروط ضمن عقد...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

قاعده کلی در عدم انجام تعهدات

167 تعداد بازدید

قاعده کلی در عدم انجام تعهدات...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

عدم ایفای تعهد ضمن عقد

149 تعداد بازدید

عدم ایفای تعهد ضمن عقد...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۸

نکات مهم حقوق تجارت

107 تعداد بازدید

نکات مهم حقوق تجارت...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸

اهلیت در معاملات

256 تعداد بازدید

اهلیت در معاملات...مشاهده بیشتر

بسته آموزشی وکالت

700,000 تومان

نویسنده : گروه اساتید موسسه طرح نوین اندیشه

پیشنهادی

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .