• منابع آزمون دکتری حقوق سه شنبه ، ۰۳ بهم ۱۳۹۶

  دریافت منابع آزمون دکتری حقوق ...

 • منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق سه شنبه ، ۰۳ بهم ۱۳۹۶

  دریافت منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق ...

 • منابع آزمون قضاوت سه شنبه ، ۰۳ بهم ۱۳۹۶

      دریافت منابع آزمون قضاوت     ...

 • منابع آزمون وکالت 1397 سه شنبه ، ۰۳ بهم ۱۳۹۶

    به نام خدا منابع آزمون وکالت1397   آزمون وکالت 97 در پاییز برگزارخواهد شد.بسیاری از علاقمندان و متقاضیان ورود به حرفه ی وکالت با هدف موفقیت در آزمون ، برنامه ی مطالعاتی خود را تهیه واجراء می نمایند .هریک از داوطلبان حسب نیاز و توانایی می توانند از منابع ذیل استفاده نمایند: اول)معرفی کتب و منابع آموزشیحقوق مدنی: اموال و مالکیت ، اعمال حقوقی ، درسهایی از عقو ...