• منابع آزمون دکتری حقوق چهارشنبه ، ۲۶ مهر ۱۳۹۶

  دریافت منابع آزمون دکتری حقوق ...

 • منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق چهارشنبه ، ۲۶ مهر ۱۳۹۶

  دریافت منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق ...

 • منابع آزمون قضاوت چهارشنبه ، ۲۶ مهر ۱۳۹۶

      دریافت منابع آزمون قضاوت     ...

 • منابع آزمون وکالت ۱۳۹۶ چهارشنبه ، ۲۶ مهر ۱۳۹۶

  دریافت نسخه ی PDF این صفحه  به نام خدا   منابع آزمون وکالت ۱۳۹۶   آزمون وکالت ۹۶ در پاییز برگزارخواهد شد.بسیاری از علاقمندان و متقاضیان ورود به حرفه ی وکالت با هدف موفقیت در آزمون ، برنامه ی مطالعاتی خود را تهیه واجراء می نمایند .هریک از داوطلبان حسب نیاز و توانایی می توانند از منابع ذیل استفاده نمایند: اول)معرفی کتب و منابع آموزشی حقوق مدنی: اموال و مالکیت ، اعمال حقوقی ، درسهایی از ...