منابع آزمون های حقوقی

منابع آزمون دکتری حقوق

دریافت منابع آزمون دکتری حقوق ... ادامه مطلب

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق

دریافت منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق ... ادامه مطلب

منابع آزمون قضاوت

دریافت منابع آزمون قضاوت            ... ادامه مطلب

منابع آزمون وکالت 1397

  به نام خدا منابع آزمون وکالت1397   آزمون وکالت 97 در پاییز برگزارخواهد شد.بسیاری از علاقمندان و متقاضیان ورود به حرفه ی وکالت با هدف موفقیت در آزمون ، برنامه ی مطالعاتی خود را تهیه واجراء می نمایند .هریک از داوطلبان حسب نیاز و توانایی می توانند از منابع ذیل استفاده نمایند: اول)معرفی کتب و منابع آموزشیحقوق مدنی: اموال و مالکیت ، اعمال حقوقی ، درسهایی از عقود معین(۱)و (۲) و وقایع حقوقی (همگی دکتر ناصر کاتوزیان) + قواعد عمومی قراردادها (... ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها