قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی و کاربردی

قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی و کاربردی

15000 تومان موجود

نویسنده : جواد ملکی

توضیحات کتاب

ویژگی های قانون: *مستندسازی و بررسی آماری دقیق مواد قانون آیین دادرسی مدنی در سوالات آزمون وکالت *مستندسازی و بررسی آماری دقیق مواد قوانین فرعی در سوالات آزمون وکالت *مستندسازی و بررسی آماری دقیق آراء وحدت رویه در سوالات آزمون وکالت *دارای فضای مناسب جهت یادداشت نکات مهم ذیل موادی که موضوع سوال بوده اند *دارای فضای مناسب جهت یادداشت نکات مهم در حاشیه قانون


تولید : قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی و کاربردی

تعداد صفحات :

دسته بندی کتاب : آموزشی قانون

دسته بندی : آیین دادرسی مدنی

نظری ثبت نشده است

ارسال شامل پست پیشتاز برای شهرستان ها و ارسال به صورت پیک برای شهر تهران می باشد.

محصولات مرتبط