نویسنده : میثم دانشیان

توضیحات کتاب

بسته موفقیت جلد اول(نکات پیشرفته آزمونهای حقوقی)ً؛ ارائه مطالب کلیدی در قالب نکات، براساس آخرین قوانین و مقررات، لحاظ کردن آخرین آرای وحدت رویه، بررسی جامع تمام دروس در نهایت اختصار، حذف مطالب غیرآزمونی و زاید، اجتناب از به کارگیری لغات ثقیل و ارائه متن ساده و روان


تولید : بسته موفقیت (جلد اول)

تعداد صفحات :

دسته بندی کتاب : آموزشی نکات

دسته بندی : آیین دادرسی مدنی ، آیین دادرسی کیفری ، اصول فقه ، حقوق تجارت ، حقوق جزا عمومی و اختصاصی ، حقوق مدنی

نظری ثبت نشده است

ارسال شامل پست پیشتاز برای شهرستان ها و ارسال به صورت پیک برای شهر تهران می باشد.

محصولات مرتبط